تور اروپا

امکانات تور
تور سوییس ویژه زمستان 1400
5 روز
بیمه
گشت شهری
خدمات ویزا
پرواز رفت
۱۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰
پرواز برگشت
۱۵ / ۱۱ / ۱۴۰۰
قيمت :
نرخ پرواز +۱۳۹۰ یورو
تور ایتالیا ویژه زمستان 1400
8 روز
بیمه
گشت شهری
خدمات ویزا
پرواز رفت
۱۸ / ۰۹ / ۱۴۰۰
پرواز برگشت
۲۶ / ۰۹ / ۱۴۰۰
قيمت :
1590 یورو+ نرخ پرواز
تور اسپانیا ویژه زمستان 1400
7 شب و 8 روز
بیمه
گشت شهری
خدمات ویزا
پرواز رفت
۰۶ / ۱۰ / ۱۴۰۰
پرواز برگشت
۱۳ / ۱۰ / ۱۴۰۰
قيمت :
990 یورو+نرخ پرواز
تور پاریس ویژه زمستان 1400
4 شب
بیمه
گشت شهری
خدمات ویزا
پرواز رفت
۰۸ / ۱۰ / ۱۴۰۰
پرواز برگشت
۱۲ / ۱۰ / ۱۴۰۰
قيمت :
690 یورو+نرخ پرواز