تورهای جیپور

تور هند پرواز ماهان نوروز 99
شروع سفر ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸
7 شب و 8 روز
پایان سفر ۰۷ / ۰۱ / ۱۳۹۹
شروع قیمت از:
۱۰/۴۹۰/۰۰۰ ريال
تور دهلی+آگرا+جیپور با پرواز ماهان ایر
شروع سفر ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۸
7 شب و 8 روز
پایان سفر ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۸
شروع قیمت از:
۷/۲۹۰/۰۰۰ ريال
تور هند با پرواز عمان ایر
شروع سفر ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸
8 شب و 9 روز
پایان سفر ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۸
شروع قیمت از:
۷/۲۹۰/۰۰۰ ريال