بیسان تور تور ترکیه

مقصد بعدی خود را انتخاب کنید

تور های ترکیه

نوع نمایش
 • جدول
 • خلاصه

تور آنتالیا - قشم ایر

 • قشم ایر
 • صبحانه
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
تهران
اعتبار تور
آنتالیا
ویژه 8 تیر ماه
6 شب و 7 روز
24010000 تومان

تور آنتالیا - تیلویند

 • تیلویند
 • صبحانه
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
تهران
اعتبار تور
آنتالیا
ویژه 6 تیر ماه
6 شب و 7 روز
22200000 تومان

تور مارماریس - معراج‌

 • معراج
 • صبحانه
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
تهران
اعتبار تور
مارماریس
ویژه 7 تیر ماه
6 شب و 7 روز
39790000 تومان

تور استانبول - قشم ‌ایر

 • قشم ایر
 • صبحانه
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
تور تور ویژه
تهران
اعتبار تور
استانبول
ویژه 3 تیرماه
3 شب و 4 روز
10700000 تومان

تور آنکارا ‌-‌ ماهان ایر

 • ماهان ایر
 • صبحانه
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
تهران
اعتبار تور
آنکارا
ویژه 10 تیر ماه
3 شب و 4 روز
18050000 تومان

تور آنتالیا - ایران ایرتور

 • ایران ایرتور
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تور تور ویژه
تهران
اعتبار تور
آنتالیا
ویژه 9 تیر ماه
6 شب و 7 روز
21800000 تومان

تور آنتالیا -‌‌ پگاسوس

 • پگاسوس
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تهران
اعتبار تور
آنتالیا
ویژه 7 تیر ماه
6 شب و 7 روز
25330000 تومان

تور استانبول - ایران ایرتور‌

 • ایران ایرتور
 • صبحانه
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
تهران
اعتبار تور
استانبول
ویژه6 تیر ماه
7 شب و 8 روز
22050000 تومان

تور استانبول - ماهان ایر

 • ماهان ایر
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تهران
اعتبار تور
استانبول
ویژه6 تیرماه
3 شب و 4 روز
14820000 تومان

تور کوش آداسی-ایران ایرتور

 • ایران ایرتور
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تور تور ویژه
تهران
اعتبار تور
کوش آداسی
ویژه17 تیر ماه
6 شب و 7 روز
26740000 تومان

تورکوش آداسی-ایران ایر تور

 • ایران ایرتور
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تور تور ویژه
تهران
اعتبار تور
کوش آداسی
ویژه 6 تیرماه
6 شب و 7 روز
27740000 تومان

تورکوش آداسی-ایران ‌ایرتور

 • ایران ایرتور
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تور تور ویژه
تهران
اعتبار تور
کوش آداسی
ویژه 15 تیر ماه
6 شب و 7 روز
28240000 تومان

تور کوش آ‌داسی -‌ایران ایر تور

 • ایران ایرتور
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تور تور ویژه
تهران
اعتبار تور
کوش آداسی
ویژه 13 تیر ماه
6 شب و 7 روز
27740000 تومان

تورکوش آداسی-ایران ایرتور

 • ایران ایرتور
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تور تور ویژه
تهران
اعتبار تور
کوش آداسی
ویژه 8 تیر ماه
6 شب و 7 روز
28740000 تومان
تور آنتالیا - قشم ایر
قشم ایر 6 شب و 7 روز

تور آنتالیا - قشم ایر

 • صبحانه
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی

تهران

تاریخ اعتبار ویژه 8 تیر ماه

آنتالیا

24010000 تومان
تور آنتالیا - تیلویند
تیلویند 6 شب و 7 روز

تور آنتالیا - تیلویند

 • صبحانه
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی

تهران

تاریخ اعتبار ویژه 6 تیر ماه

آنتالیا

22200000 تومان
تور مارماریس - معراج‌
معراج 6 شب و 7 روز

تور مارماریس - معراج‌

 • صبحانه
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی

تهران

تاریخ اعتبار ویژه 7 تیر ماه

مارماریس

39790000 تومان
تور استانبول - قشم ‌ایر
قشم ایر تور ویژه 3 شب و 4 روز

تور استانبول - قشم ‌ایر

 • صبحانه
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی

تهران

تاریخ اعتبار ویژه 3 تیرماه

استانبول

10700000 تومان
تور آنکارا ‌-‌ ماهان ایر
ماهان ایر 3 شب و 4 روز

تور آنکارا ‌-‌ ماهان ایر

 • صبحانه
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی

تهران

تاریخ اعتبار ویژه 10 تیر ماه

آنکارا

18050000 تومان
تور آنتالیا - ایران ایرتور
ایران ایرتور تور ویژه 6 شب و 7 روز

تور آنتالیا - ایران ایرتور

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

تاریخ اعتبار ویژه 9 تیر ماه

آنتالیا

21800000 تومان
تور آنتالیا -‌‌ پگاسوس
پگاسوس 6 شب و 7 روز

تور آنتالیا -‌‌ پگاسوس

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

تاریخ اعتبار ویژه 7 تیر ماه

آنتالیا

25330000 تومان
تور استانبول - ایران ایرتور‌
ایران ایرتور 7 شب و 8 روز

تور استانبول - ایران ایرتور‌

 • صبحانه
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی

تهران

تاریخ اعتبار ویژه6 تیر ماه

استانبول

22050000 تومان
تور استانبول - ماهان ایر
ماهان ایر 3 شب و 4 روز

تور استانبول - ماهان ایر

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

تاریخ اعتبار ویژه6 تیرماه

استانبول

14820000 تومان
تور کوش آداسی-ایران ایرتور
ایران ایرتور تور ویژه 6 شب و 7 روز

تور کوش آداسی-ایران ایرتور

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

تاریخ اعتبار ویژه17 تیر ماه

کوش آداسی

26740000 تومان
تورکوش آداسی-ایران ایر تور
ایران ایرتور تور ویژه 6 شب و 7 روز

تورکوش آداسی-ایران ایر تور

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

تاریخ اعتبار ویژه 6 تیرماه

کوش آداسی

27740000 تومان
تورکوش آداسی-ایران ‌ایرتور
ایران ایرتور تور ویژه 6 شب و 7 روز

تورکوش آداسی-ایران ‌ایرتور

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

تاریخ اعتبار ویژه 15 تیر ماه

کوش آداسی

28240000 تومان
تور کوش آ‌داسی -‌ایران ایر تور
ایران ایرتور تور ویژه 6 شب و 7 روز

تور کوش آ‌داسی -‌ایران ایر تور

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

تاریخ اعتبار ویژه 13 تیر ماه

کوش آداسی

27740000 تومان
تورکوش آداسی-ایران ایرتور
ایران ایرتور تور ویژه 6 شب و 7 روز

تورکوش آداسی-ایران ایرتور

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

تاریخ اعتبار ویژه 8 تیر ماه

کوش آداسی

28740000 تومان
تور آنتالیا - قشم ایر
تهران آنتالیا
تاریخ اعتبار ویژه 8 تیر ماه
6 شب و 7 روز
24010000 تومان
تور آنتالیا - تیلویند
تهران آنتالیا
تاریخ اعتبار ویژه 6 تیر ماه
6 شب و 7 روز
22200000 تومان
تور مارماریس - معراج‌
تهران مارماریس
تاریخ اعتبار ویژه 7 تیر ماه
6 شب و 7 روز
39790000 تومان
تور استانبول - قشم ‌ایر
تهران استانبول
تاریخ اعتبار ویژه 3 تیرماه
3 شب و 4 روز
10700000 تومان
تور آنکارا ‌-‌ ماهان ایر
تهران آنکارا
تاریخ اعتبار ویژه 10 تیر ماه
3 شب و 4 روز
18050000 تومان
تور آنتالیا - ایران ایرتور
تهران آنتالیا
تاریخ اعتبار ویژه 9 تیر ماه
6 شب و 7 روز
21800000 تومان
تور آنتالیا -‌‌ پگاسوس
تهران آنتالیا
تاریخ اعتبار ویژه 7 تیر ماه
6 شب و 7 روز
25330000 تومان
تور استانبول - ایران ایرتور‌
تهران استانبول
تاریخ اعتبار ویژه6 تیر ماه
7 شب و 8 روز
22050000 تومان
تور استانبول - ماهان ایر
تهران استانبول
تاریخ اعتبار ویژه6 تیرماه
3 شب و 4 روز
14820000 تومان
تور کوش آداسی-ایران ایرتور
تهران کوش آداسی
تاریخ اعتبار ویژه17 تیر ماه
6 شب و 7 روز
26740000 تومان
تورکوش آداسی-ایران ایر تور
تهران کوش آداسی
تاریخ اعتبار ویژه 6 تیرماه
6 شب و 7 روز
27740000 تومان
تورکوش آداسی-ایران ‌ایرتور
تهران کوش آداسی
تاریخ اعتبار ویژه 15 تیر ماه
6 شب و 7 روز
28240000 تومان
تور کوش آ‌داسی -‌ایران ایر تور
تهران کوش آداسی
تاریخ اعتبار ویژه 13 تیر ماه
6 شب و 7 روز
27740000 تومان
تورکوش آداسی-ایران ایرتور
تهران کوش آداسی
تاریخ اعتبار ویژه 8 تیر ماه
6 شب و 7 روز
28740000 تومان

درباره ترکیه

ترکیه یکی از قدیمی ترین مناطق مسکونی دنیا به شمار می آید. در دوران باستان دولت شهرهای متعددی نظیر لودیه و ایونیا بر ترکیه کنونی حکومت می کردند ولی در حدود 500 سال پیش از میلاد این دولت ها به دست کوروش کبیر منقرض شدند. از آن پس ترکیه تحت سلطه هخامنشیان بود تا اینکه در سال 333 پیش از میلاد پس از حمله اسکندر مقدونی آناتولی به دست سلوکیان افتاد و پس از زمان کوتاهی رومیان جای آنان را گرفتند. 

ترکیه یک قدرت منطقه ای و یک کشور تازه صنعتی شده با موقعیت استراتژیک ژئوپلیتیکی است. اقتصاد ترکیه که در میان اقتصادهای نوظهور و پیشرو در رشد طبقه‌بندی می‌شود، بیستمین اقتصاد بزرگ جهان است و دوازدهمین اقتصاد بزرگ براساس برابری قدرت خرید محسوب می‌شود. ترکیه علاوه بر عضویت در ناتو، عضو سازمان ملل متحد ، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و یکی از اعضای مؤسس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، سازمان امنیت و همکاری اروپا ، سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه ، سازمان همکاری اسلامی ، سازمان دولت های ترک و گروه 20 است. ترکیه یکی از اعضای اولیهٔ شورای اروپا در سال 1950 است، و در سال 1963 نیز به عضو وابستهٔ اتحادیه اقتصادی اروپا تبدیل شد، و در سال 1995 به اتحادیه گمرکی اتحدیه اروپا پیوست و مذاکرات الحاق را با اتحادیه اروپا در سال 2005 آغاز کرد. ترکیه دارای یک میراث فرهنگی غنی است که بر اساس قرن‌ها تاریخ و نفوذ مردمان مختلفی که در طول چندین هزار سال در قلمرو آن ساکن بوده‌اند، شکل گرفته‌است. این کشور خانهٔ 19 سایت میراث جهانی یونسکو است و یکی از پربازدیدترین کشورهای جهان محسوب می‌شود.

ترکیه از سه طرف به دریا راه دارد. دریای سیاه ، دریای مرمره ، دریای اژه و مدیترانه از طریق دو تنگه بسفر و داردانل به دریاهای آزاد مرتبط می‌شوند و از لحاظ جغرافیایی موقعیت مناسبی به این کشور می‌دهند. بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شهر آن استانبول می‌باشد.

فرهنگ ترکیه شامل فرهنگ‌ها و آیین‌هایی به شدت متنوع و ناهمگن است که از غرب آسیا ، آسیای میانه ، اروپای شرقی و سنت‌های قفقاز گرفته شده‌است. بسیاری از این سنت‌ها در ابتدا توسط امپراتوری عثمانی ، یک کشور چند قومی و چند مذهبی گرد هم آمده بودند.

ترکیهٔ نوین در حال سرمایه‌گذاری بر بخش‌هایی است که به جهانی سازی کشور کمک می‌کند. برای مثال ، بخش‌های هنری و معماری مورد توجه ترکیهٔ نوین بوده‌اند. نخبگان کشور در تلاش بوده‌اند تا کشور با سرعت بیشتری فرهنگ غربی را بپذیرد با این حال، فرهنگ ملی، بومی و مذهبی کشور را نیز حفظ کردند. به شکل کلی، حکومت ترکیه در تلاش بوده‌است تا ملی‌گرایی و فرهنگ ملی را تقویت و در کنار آن به جهانی‌سازی کشور بپردازد.

دین ، زبان و واحد پول

دین

نخستین قانون اساسی جمهوری ترکیه که در سال 1924 میلادی تهیه شده‌است دین رسمی ترکیه را اسلام تعیین نموده‌است. لیکن در اصلاحات قانون اساسی سال 1928 این ماده قانونی حذف و با تأکید بر جدایی دین از سیاست، ترکیه کشوری با دولت و حکومت سکولار ( جدایی دین از سیاست ) معرفی گردیده‌است. بنابر آخرین آمار موجود در ترکیه حدود 99/8 درصد جمعیت این کشور را مسلمانان و 0/2 درصد را مسیحیان و کلیمیان و پیروان دیگر ادیان تشکیل می‌دهند. ( البته مطابق کتاب اطلس جامع گیتاشناسی ، %92/5مسلمان ( عمدتاً سنی ) ، %0/2 بی‌دین و بقیه %0/5 هستند). مسلمانان ترکیه بیشتر پیرو مذهب تسنن می‌باشند که از میان آن‌ها حنفی‌ها بزرگ‌ترین گروه به‌شمار می‌آیند که عمدتاً در مرکز و غرب ترکیه ساکن هستند. شافعی‌ها با جمعیتی کمتر در مناطق شرقی ترکیه مستقرند و اکثراً کرد هستند.

حجاب اسلامی در ترکیه دچار دگرگونی‌هایی شده‌است. بر اساس قوانین ترکیه، کارمندان زن در ادارات دولتی اجازهٔ استفاده از روسری و سایر پوشش‌های مشابه را ندارند؛ همچنین بر اساس بخشنامه‌ای تحت عنوان «نحوه پوشش در مراکز آموزش عالی ترکیه» که در سال 1997 میلادی صادر شده، دانشجویان دختر دانشگاه‌های دولتی اجازهٔ استفاده از حجاب در دانشگاه‌ها را ندارند و در سال 2006 این قانون برای دانشگاه‌های غیردولتی نیز لازم‌الاجرا شد. اکنون در این کشور حجاب اختیاری و در بخش‌های حکومتی «غیرقانونی» است.

زبان

ترکی استانبولی، زبان رسمی ساکنان ترکیه و یکی از قدیمی ترین زبان های دنیاست. این زبان در گذشته با خط عربی نوشته می شد ولی از زمان تشکیل حکومت جمهوری ترکیه توسط آتاترک به خط لاتین تغییر یافت. از دیگر زبان های رایج در ترکیه می توان به کردی، انگلیسی و عربی اشاره کرد.

واحد پول

واحد پول ترکیه لیر یا لیره است که به‌صورت اختصاری به آن تله یا TL می‌گویند. البته ممکن است هنوز شک داشته باشید که tl واحد پول کجاست چون این نماد یا علامت واحد پول رسما به TRY تغییر داده شده ولی هنوز محبوبیت نام گذشته خود را دارد. نام زیر واحد لیره ترک هم کروش (قروش) است که هر صدتای آن معادل یک لیر می‌شود. اگر این توضیح مختصر برای‌تان به اندازه کافی روشن نبود، حق دارید؛ همراه لحظه آخر باشید تا با توضیحات موارد فوق سیر تا پیاز یکای پول ترکیه از جمله زیر واحد و علامت آن بررسی کنیم. در ادامه نیز بررسی می‌کنیم با توجه به مسافرت بالای ایرانیان به ترکیه، قیمت حدودی لیر به تومان و کاهش ارزش آن در سال‌های اخیر، بهتر است ارزهایی مثل دلار، یورو یا پوند همراه خود به این سفر ببرید یا از واحد پول این کشور استفاده کنید.

آب و هوا

آب‌وهوای ترکیه به‌ صورت کلی

آب و هوای ترکیه در فصل‌ های مختلف سال تقریباً مشابه استان‌های شمال غربی ایران است. عرض جغرافیایی ترکیه از ایران بالاتر است و به همین خاطر میانگین دمای هوای این کشور تقریباً از شهرهای ایران پایین‌تر و هوا خنک‌تر است، مثلاً آب‌وهوای جزیره‌ای مثل کیش با عرض جغرافیایی پایین تفاوت زیادی با آب‌وهوای آنکارا یا استانبول دارد.

البته با توجه به موقعیت ترکیه و قرار گرفتن در کنار دریای مدیترانه، دریای سیاه و دریای مرمره، شهرهای ساحلی این کشور مثل استانبول ، آنتالیا ، ازمیر ، آلانیا ، مارماریس و… کاملاً شبیه هوای شهرهای ساحلی ایران است، مثلاً در تابستان استانبول شرجی و گرم است.

با یک بررسی کلی بر اساس موقعیت جغرافیایی باید ترکیه را کشوری به نسبت خنک‌تر و سردتر از ایران بدانیم که علی‌رغم هوای مرطوب و شرجی در شهرهای ساحلی، آب‌وهوایی مشابه استان‌های شمال غربی ایران یعنی آذربایجان غربی و شرقی دارد.

شهرهای مهم

شهرهای معروف ترکیه

ترکیه از 630 شهر تشکیل شده است. شهرهای معروف ترکیه جاذبه‌های گردشگری و تاریخی مشهوری را در خود جای داده‌اند و به همین دلیل سالانه میلیون‌ها نفر از سراسر جهان برای بازدید از این جاذبه‌ها عازم کشور ترکیه می‌شوند. استانبول به عنوان پایتخت تاریخی و فرهنگی ترکیه با آثار مهمی همچون مسجد سلطان احمد، موزه و مسجد ایاصوفیه و بازار سرپوشیده مشهورش گردشگران را مسحور می‌کند. آنتالیا هم یکی از شهرهای معروف ترکیه است که در مجاورت سواحل دریای مدیترانه واقع شده و یک مقصد توریستی جذاب در روزهای گرم سال محسوب می‌شود.

از شهرهای معروف ترکیه می‌توان به استانبول ، آنکارا ، ازمیر ، آنتالیا ، آدانا ، بدروم ، آنکارا ، مارماریس ، آلانیا ، وان ، ترابزون ، کوش آداسی ، چشمه ، آلاچاتی ، بورسا ، کاپادوکیا و ... اشاره کرد.

 اگر به دنبال یک مقصد تعطیلاتی زیبا و تاریخی هستید، به کشوری جزء ترکیه فکر نکنید. این کشور خانه تعدادی از معروف‌ترین شهرهای جهان است که هر کدام جذابیت‌ها و جاذبه‌های منحصر به فرد خود را دارند. از مساجد و بازارهای معروف استانبول گرفته تا شهر ساحلی آنتالیا، در ترکیه برای همه سلیقه‌ها مکان‌های دیدنی و تفریحی وجود دارد. هر مکان شهرت خاص خود را دارد و هر شهر «غذای بومی» متفاوتی برای خوردن است.

غذا در ترکیه

آشپزی ترکیه بخاطر شباهت بسیار با آشپزی خاورمیانه ، مورد پسند ذائقه مردمان کشورهای همسایه آن نیز است. برای گردشگران کشورهای اروپایی نیز، غذاهای ترکیه تا حد زیادی جذاب است. ترکیه نوشیدنی‌های بسیاری نیز دارد که چای ترکی ، قهوه ترک و آیران از مشهورترین آن‌ها هستند اما ترکیه بر پایه مصرف سرانه چای ، رتبه نخست را میان تمام کشورهای جهان دارد.

صبحانه سنتی ترکیه معمولاً شامل پنیر ( اغلب پنیر فتا ) ، گوجه فرنگی ، زیتون سیاه ، عسل یا مربا ، نان، سوسیس ، سالامی ، بیکن و تخم مرغ پخته سفت به همرای چای سیاه در استکان های کمر باریک می باشد. کباب های مخصوص ترکی از غذاهای مشهور ترکیه هستند. کباب ها معمولاً در باربیکیوهای زغالی یا تنورهای چوبی پخته می شوند و اغلب برای تهیه آنها از گوشت گوساله، بره و گوسفند استفاده می گردد. آدانا و دونر کباب از کباب های محبوب ترکی هستند که آدانا کباب، کبابی مشابه به کباب کوبیده می باشد و با نان و گوجه فرنگی و فلفل کبابی سرو می شود. دونر کباب نیز که در ایران به کباب ترکی معروف است تقریباً در همه جای دنیا طرفدار دارد. یکی دیگر از غذای های معروف ترکیه لاهمعجون یا همان پیتزای ترکی است که در تنورهای سنگی پخته می شود و سطحش را با گوشت چرخ کرده یا ریش ریش شده بره، جعفری، پیاز ، سیر ، فلفل سیاه و فلفل قرمز پر می کنند. یاپراک سارما یا دلمه برگ مو و انواع دیگر دلمه از غذاهای خانگی می باشند و جایگاه مهمی در غذاهای ترکی دارند. برنج ترکی و مرغ که با ادویه های مخصوصی طبخ می شود ، کارنیه ریک که یکی از غذاهای اصلی بوده و مواد اصلی تشکیل دهنده آن بادمجان و گوشت چرخ کرده است، سوپ عدس که یکی از خوشمزه ترین سوپ هاست ، سوپ ماست و سوپ تَرحانه یا ترخینه که می توان آن را در تمام وعده های غذایی حتی صبحانه میل کرد از غذاهای پرطرفدار ترکیه به حساب می آیند. باقلوا ، کادائیف که مخلوطی از آرد و آب می باشد، کونِفه که یک نوع شیرینی پنیری عربی است، لوکما که همان بامیه می باشد و پودیگ برنج یا همان شیر برنج خودمان ، از دسرهای محبوب ترکی هستند. معروف ترین نوشیدنی ترکی نیز قهوه ترک است که شهرتی جهانی دارد. دیگر نوشیدنی های رایج ترکی نیز عبارتند از آیران یا دوغ، آب شلغم که اغلب آن را با کباب می نوشند و می توان به دلخواه داغ یا تند میل شود و بُزا که یک نوشیدنی زمستانی است و از ارزن ، سِمولینا ، آب و شکر تهیه می شود و یکی از قدیمی ترین نوشیدنی های ترکی به حساب می آید.

شرایط ویزا / مدارک لازم سفر

ایرانی‌ها می‌توانند بدون دریافت ویزا استانبول و با داشتن پاسپورتی معتبر (حداقل 6 ماه دارای اعتبار باشد) به ترکیه و استانبول سفر کنند. مدت زمان اقامت در این کشور نیز چیزی در حدود 90 روز است. 
البته این سفر فقط و فقط برای گردشگری امکان‌پذیر خواهد بود و شما اجازه تجارت، تحصیل یا حتی اقامت طولانی مدت در استانبول را نخواهید داشت. پس، اگر قصد سفر و گذراندن تعطیلات خود در استانبول را دارید، باید بگوییم که نیازی به دریافت ویزا نخواهید داشت. 

اما اگر مقصودتان از سفر به این شهر، اقامت، کار، تحصیل یا سرمایه‌گذاری است، باید در درجه اول به سراغ ویزا استانبول بروید. 

تغییر تقویم ترکیه از تقویم قمری به تقویم میلادی پس از تجزیه امپراتوری عثمانی ، جامعه امروزی ترکیه را بسیار به کشورهای توسعه یافته نزدیک کرده و باعث افزایش شاخص توسعه انسانی آن نیز شده است. جمهوری ترکیه از مانند بیشتر کشورهای جهان از تقویم گریگوری استفاده می‌کند اما نام ماه‌ها، روزهای هفته و تعطیلات رسمی به زبان ترکی استانبولی است که این تقویم را ترکیبی از تقویم میلادی و ترکی کرده است.

در ترکیه روز اول ژانویه به مناسبت شروع سال نو، روز 23 آوریل به مناسبت روز استقلال ملی و روز کودک، روز اول ماه مه به مناسبت روز کار و همبستگی، روز 19 ماه مه به مناسبت روز ورزش و جوانان و همچنین روز بزرگداشت آتاترک، روز 30 آگوست به مناسبت روز پیروزی در جنگ های داخلی و روزهای 28 و 29 اکتبر به مناسبت روز جمهوری تعطیل است.

همچنین عید فطر به مدت سه روز و عید قربان به مدت چهار روز از تعطیلات مذهبی ترکیه به شمار می آیند.

بهترین فصل سفر و اختلاف ساعت

اگر می‌خواهید از پیاده‌روی در سطح شهر لذت برده و هم‌زمان گرمای هوا خیلی اذیتتان نکند؛ بهتر است که بهار را برای سفر انتخاب کنید. اگر با رطوبت هوا مشکل ندارید و می‌خواهید در کنسرت‌ها و فستیوال‌ها شرکت کنید، تابستان استانبول را دوست خواهید داشت. اگر بارندگی خیلی آزارتان نمی‌دهد و می‌خواهید در هوایی نسبتاً خنک به استانبول سفر کنید پاییز تا اواسط آذر برای شما مناسب خواهد بود. اگر هم عاشق برف و بارش هستید و وزش بادهای سرد خیلی اذیتتان نمی‌کند، زمستان فرصت خوبی برای سفر به استانبول زیبا است.


اختلاف ساعت

ایران و ترکیه، دو کشور همسایه در منطقه خاورمیانه هستند که اختلاف ساعت اندکی با یکدیگر دارند. ایران در منطقه زمانی UTC+3 و ترکیه در منطقه زمانی UTC+3 قرار دارد. در حال حاضر، اختلاف ساعت ایران و ترکیه 30 دقیقه است. تفاوت ساعت ایران و ترکیه، برای افرادی که بین این دو کشور رفت و آمد دارند، اهمیت بالایی دارد. این افراد باید ساعت ترکیه به وقت ایران توجه داشته باشند تا در برنامه‌هایشان اختلال ایجاد نشود.

درباره ترکیه بیشتر بدانید