بیسان تور تور ترکیه

مقصد بعدی خود را انتخاب کنید

تور های ترکیه

نوع نمایش
 • جدول
 • خلاصه

تور ‌استانبول - قشم‌ایر

 • قشم ایر
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تهران
اعتبار تور
استانبول
ویژه اسفندماه
3 شب و 4 روز
9550000 تومان

تور استانبول - ایران ایر - نوروز 1403

 • ایران ایر
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تور نوروز
تهران
اعتبار تور
استانبول
ویژه نوروز 1403
3 شب و 4 روز
27660000 تومان

تور کوش آداسی - قشم ایر - نوروز 1403

 • قشم ایر
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تور نوروز
تهران
اعتبار تور
کوش آداسی
ویژه نوروز 1403
6 شب و 7 روز
26240000 تومان

تور آنتالیا - قشم ایر

 • قشم ایر
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تهران
اعتبار تور
آنتالیا
ویژه اسفند ماه
6 شب و 7 روز
12990000 تومان

تور آنتالیا - تیلویند

 • تیلویند
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تهران
اعتبار تور
آنتالیا
ویژه اسفند ماه
6 شب و 7 روز
15300000 تومان

تور آنتالیا - فری برد - نوروز 1403

 • فری برد
 • گشت شهری
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
تور نوروز
تهران
اعتبار تور
آنتالیا
ویژه نوروز 1403
6 شب و 7 روز
48890000 تومان

تور مارماریس - معراج - نوروز 1403

 • معراج
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تور نوروز
تهران
اعتبار تور
مارماریس
ویژه نوروز 1403
6 شب و 7 روز
41900000 تومان

تور استانبول - قشم ایر - نوروز 1403

 • قشم ایر
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تور نوروز
تهران
اعتبار تور
استانبول
ویژه نوروز 1403
3 شب و 4 روز
22750000 تومان

تور آنکارا ‌-‌ ماهان ایر

 • ماهان ایر
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تهران
اعتبار تور
آنکارا
ویژه اسفند ماه
7 شب و 8 روز
22870000 تومان

تور استانبول - ایران ایر

 • ایران ایر
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تهران
اعتبار تور
استانبول
ویژه اسفند ماه
3 شب و 4 روز
9230000 تومان

تور آنتالیا -‌‌ پگاسوس

 • پگاسوس
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تهران
اعتبار تور
آنتالیا
ویژه اسفند ماه
6 شب و 7 روز
16400000 تومان

تور کوش آداسی - کاسپین - نوروز 1403

 • کاسپین
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تور نوروز
تهران
اعتبار تور
کوش آداسی
ویژه نوروز 1403
6 شب و 7 روز
28650000 تومان

تور استانبول - ایران ایرتور

 • ایران ایرتور
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تهران
اعتبار تور
استانبول
ویژه اسفند ماه
4 شب و 5 روز
9600000 تومان

تور آلانیا - فری برد - نوروز 1403

 • فری برد
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تور نوروز
تهران
اعتبار تور
آلانیا
ویژه نوروز 1403
6 شب و 7 روز
51990000 تومان
تور ‌استانبول - قشم‌ایر
قشم ایر 3 شب و 4 روز

تور ‌استانبول - قشم‌ایر

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

تاریخ اعتبار ویژه اسفندماه

استانبول

9550000 تومان
تور استانبول - ایران ایر - نوروز 1403
ایران ایر تور نوروز 3 شب و 4 روز

تور استانبول - ایران ایر - نوروز 1403

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

تاریخ اعتبار ویژه نوروز 1403

استانبول

27660000 تومان
تور کوش آداسی - قشم ایر - نوروز 1403
قشم ایر تور نوروز 6 شب و 7 روز

تور کوش آداسی - قشم ایر - نوروز 1403

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

تاریخ اعتبار ویژه نوروز 1403

کوش آداسی

26240000 تومان
تور آنتالیا - قشم ایر
قشم ایر 6 شب و 7 روز

تور آنتالیا - قشم ایر

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

تاریخ اعتبار ویژه اسفند ماه

آنتالیا

12990000 تومان
تور آنتالیا - تیلویند
تیلویند 6 شب و 7 روز

تور آنتالیا - تیلویند

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

تاریخ اعتبار ویژه اسفند ماه

آنتالیا

15300000 تومان
تور آنتالیا - فری برد - نوروز 1403
فری برد تور نوروز 6 شب و 7 روز

تور آنتالیا - فری برد - نوروز 1403

 • گشت شهری
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی

تهران

تاریخ اعتبار ویژه نوروز 1403

آنتالیا

48890000 تومان
تور مارماریس - معراج - نوروز 1403
معراج تور نوروز 6 شب و 7 روز

تور مارماریس - معراج - نوروز 1403

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

تاریخ اعتبار ویژه نوروز 1403

مارماریس

41900000 تومان
تور استانبول - قشم ایر - نوروز 1403
قشم ایر تور نوروز 3 شب و 4 روز

تور استانبول - قشم ایر - نوروز 1403

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

تاریخ اعتبار ویژه نوروز 1403

استانبول

22750000 تومان
تور آنکارا ‌-‌ ماهان ایر
ماهان ایر 7 شب و 8 روز

تور آنکارا ‌-‌ ماهان ایر

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

تاریخ اعتبار ویژه اسفند ماه

آنکارا

22870000 تومان
تور استانبول - ایران ایر
ایران ایر 3 شب و 4 روز

تور استانبول - ایران ایر

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

تاریخ اعتبار ویژه اسفند ماه

استانبول

9230000 تومان
تور آنتالیا -‌‌ پگاسوس
پگاسوس 6 شب و 7 روز

تور آنتالیا -‌‌ پگاسوس

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

تاریخ اعتبار ویژه اسفند ماه

آنتالیا

16400000 تومان
تور کوش آداسی - کاسپین - نوروز 1403
کاسپین تور نوروز 6 شب و 7 روز

تور کوش آداسی - کاسپین - نوروز 1403

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

تاریخ اعتبار ویژه نوروز 1403

کوش آداسی

28650000 تومان
تور استانبول - ایران ایرتور
ایران ایرتور 4 شب و 5 روز

تور استانبول - ایران ایرتور

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

تاریخ اعتبار ویژه اسفند ماه

استانبول

9600000 تومان
تور آلانیا - فری برد - نوروز 1403
فری برد تور نوروز 6 شب و 7 روز

تور آلانیا - فری برد - نوروز 1403

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

تاریخ اعتبار ویژه نوروز 1403

آلانیا

51990000 تومان
تور ‌استانبول - قشم‌ایر
تهران استانبول
تاریخ اعتبار ویژه اسفندماه
3 شب و 4 روز
9550000 تومان
تور استانبول - ایران ایر - نوروز 1403
تهران استانبول
تاریخ اعتبار ویژه نوروز 1403
3 شب و 4 روز
27660000 تومان
تور کوش آداسی - قشم ایر - نوروز 1403
تهران کوش آداسی
تاریخ اعتبار ویژه نوروز 1403
6 شب و 7 روز
26240000 تومان
تور آنتالیا - قشم ایر
تهران آنتالیا
تاریخ اعتبار ویژه اسفند ماه
6 شب و 7 روز
12990000 تومان
تور آنتالیا - تیلویند
تهران آنتالیا
تاریخ اعتبار ویژه اسفند ماه
6 شب و 7 روز
15300000 تومان
تور آنتالیا - فری برد - نوروز 1403
تهران آنتالیا
تاریخ اعتبار ویژه نوروز 1403
6 شب و 7 روز
48890000 تومان
تور مارماریس - معراج - نوروز 1403
تهران مارماریس
تاریخ اعتبار ویژه نوروز 1403
6 شب و 7 روز
41900000 تومان
تور استانبول - قشم ایر - نوروز 1403
تهران استانبول
تاریخ اعتبار ویژه نوروز 1403
3 شب و 4 روز
22750000 تومان
تور آنکارا ‌-‌ ماهان ایر
تهران آنکارا
تاریخ اعتبار ویژه اسفند ماه
7 شب و 8 روز
22870000 تومان
تور استانبول - ایران ایر
تهران استانبول
تاریخ اعتبار ویژه اسفند ماه
3 شب و 4 روز
9230000 تومان
تور آنتالیا -‌‌ پگاسوس
تهران آنتالیا
تاریخ اعتبار ویژه اسفند ماه
6 شب و 7 روز
16400000 تومان
تور کوش آداسی - کاسپین - نوروز 1403
تهران کوش آداسی
تاریخ اعتبار ویژه نوروز 1403
6 شب و 7 روز
28650000 تومان
تور استانبول - ایران ایرتور
تهران استانبول
تاریخ اعتبار ویژه اسفند ماه
4 شب و 5 روز
9600000 تومان
تور آلانیا - فری برد - نوروز 1403
تهران آلانیا
تاریخ اعتبار ویژه نوروز 1403
6 شب و 7 روز
51990000 تومان

درباره ترکیه

ترکیه یکی از قدیمی ترین مناطق مسکونی دنیا به شمار می آید. در دوران باستان دولت شهرهای متعددی نظیر لودیه و ایونیا بر ترکیه کنونی حکومت می کردند ولی در حدود 500 سال پیش از میلاد این دولت ها به دست کوروش کبیر منقرض شدند. از آن پس ترکیه تحت سلطه هخامنشیان بود تا اینکه در سال 333 پیش از میلاد پس از حمله اسکندر مقدونی آناتولی به دست سلوکیان افتاد و پس از زمان کوتاهی رومیان جای آنان را گرفتند. 

از آنجا که امپراتوری روم وسعت زیادی داشت پس از مدتی رومیان دچار مشکل شدند و زمانیکه در سال 395 میلادی کنستانتین کبیر شهر قسطنطنیه (استانبول کنونی) را به عنوان پایتخت خود انتخاب کرد مقدمه ای برای تقسیم روم به دو بخش شرقی و غربی فراهم شد. از آن پس امپراتوری روم شرقی، ترکیه را در دست گرفت. در حدود قرن دهم میلادی پس از شکست امپراتوری روم شرقی توسط ترکان مسلمان سلجوقی، نیمه شرقی ترکیه به دست سلجوقیان افتاد ولی نیمه غربی همچنان در دست امپراتوری روم شرقی باقی ماند. از آن زمان بود که دین اسلام و زبان ترکی به ترکیه راه یافت. 

قبایل ترکمن مسلمان که در ابتدا از سلجوقیان پیروی می کردند در سال 1194 میلادی پس از انقراض سلجوقیان اعلام استقلال کردند و قلمرو خود را توسعه دادند. رهبر قبیله قایی که یکی از مشهورترین این قبایل بود، عثمان خان نام داشت. وی در سال 1300 میلادی حکومتی به نام عثمانی تاسیس کرد و تا حدود 150 سال پس از آن حکومت عثمانی بیشتر آناتولی را به تصرف خود درآورد.

دین کشور ترکیه

حدود 99.8 درصد مردم ترکیه مسلمان (80 درصد سنی و 19.8 درصد شیعه) و تنها 0.2 درصد آنان مسیحی و یهودی می باشند. بیشتر شیعیان در نزدیکی مرز ایران ساکن هستند و بسیاری از آنان از ایران به ترکیه مهاجرت کرده اند. استان قارص که در شمال شرقی ترکیه قرار دارد یکی از محل های تجمع شیعیان است

زبان

ترکی استانبولی، زبان رسمی ساکنان ترکیه و یکی از قدیمی ترین زبان های دنیاست. این زبان در گذشته با خط عربی نوشته می شد ولی از زمان تشکیل حکومت جمهوری ترکیه توسط آتاترک به خط لاتین تغییر یافت. از دیگر زبان های رایج در ترکیه می توان به کردی، انگلیسی و عربی اشاره کرد.

واحد پول

واحد پول ترکیه لیر و هر لیر معادل 100 قروش است. همچنین علامت اختصاری آن TRY یا TL می باشد. لیر ترک به صورت اسکناس های 5، 10، 20، 50، 100 و 200 لیره و سکه های یک قروشی، 5 قروشی، 10 قروشی، 25 قروشی، 50 قروشی و یک لیره ای می باشند. در گذشته ارزش برابری لیر ترکیه بسیار پایین بود و با توجه به تورم زیاد ارزش آن به مرور کمتر می شد از این رو دولت تصمیم گرفت که از تاریخ 28 ژانویه 2005 شش صفر از واحد پول ترکیه حذف کند. به این ترتیب هر لیر جدید ترک برابر با یک میلیون لیر قدیم است.

غذا و نوشیدنی

صبحانه سنتی ترکیه معمولاً شامل پنیر (اغلب پنیر فتا)، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، عسل یا مربا، نان، سوسیس، سالامی، بیکن و تخم مرغ پخته سفت به همرای چای سیاه در استکان های کمر باریک می باشد. کباب های مخصوص ترکی از غذاهای مشهور ترکیه هستند. کباب ها معمولاً در باربیکیوهای زغالی یا تنورهای چوبی پخته می شوند و اغلب برای تهیه آنها از گوشت گوساله، بره و گوسفند استفاده می گردد. آدانا و دونر کباب از کباب های محبوب ترکی هستند که آدانا کباب، کبابی مشابه به کباب کوبیده می باشد و با نان و گوجه فرنگی و فلفل کبابی سرو می شود. دونر کباب نیز که در ایران به کباب ترکی معروف است تقریباً در همه جای دنیا طرفدار دارد. یکی دیگر از غذای های معروف ترکیه لاهمعجون یا همان پیتزای ترکی است که در تنورهای سنگی پخته می شود و سطحش را با گوشت چرخ کرده یا ریش ریش شده بره، جعفری، پیاز، سیر، فلفل سیاه و فلفل قرمز پر می کنند. یاپراک سارما یا دلمه برگ مو و انواع دیگر دلمه از غذاهای خانگی می باشند و جایگاه مهمی در غذاهای ترکی دارند. برنج ترکی و مرغ که با ادویه های مخصوصی طبخ می شود، کارنیه ریک که یکی از غذاهای اصلی بوده و مواد اصلی تشکیل دهنده آن بادمجان و گوشت چرخ کرده است، سوپ عدس که یکی از خوشمزه ترین سوپ هاست، سوپ ماست و سوپ تَرحانه یا ترخینه که می توان آن را در تمام وعده های غذایی حتی صبحانه میل کرد از غذاهای پرطرفدار ترکیه به حساب می آیند. باقلوا، کادائیف که مخلوطی از آرد و آب می باشد، کونِفه که یک نوع شیرینی پنیری عربی است، لوکما که همان بامیه می باشد و پودیگ برنج یا همان شیر برنج خودمان، از دسرهای محبوب ترکی هستند. معروف ترین نوشیدنی ترکی نیز قهوه ترک است که شهرتی جهانی دارد. دیگر نوشیدنی های رایج ترکی نیز عبارتند از آیران یا دوغ، آب شلغم که اغلب آن را با کباب می نوشند و می توان به دلخواه داغ یا تند میل شود و بُزا که یک نوشیدنی زمستانی است و از ارزن، سِمولینا، آب و شکر تهیه می شود و یکی از قدیمی ترین نوشیدنی های ترکی به حساب می آید.

 

تعطیلات رسمی و مذهبی

در ترکیه روز اول ژانویه به مناسبت شروع سال نو، روز 23 آوریل به مناسبت روز استقلال ملی و روز کودک، روز اول ماه مه به مناسبت روز کار و همبستگی، روز 19 ماه مه به مناسبت روز ورزش و جوانان و همچنین روز بزرگداشت آتاترک، روز 30 آگوست به مناسبت روز پیروزی در جنگ های داخلی و روزهای 28 و 29 اکتبر به مناسبت روز جمهوری تعطیل است.

همچنین عید فطر به مدت سه روز و عید قربان به مدت چهار روز از تعطیلات مذهبی ترکیه به شمار می آیند.

درباره ترکیه بیشتر بدانید