بیسان تور ترکیه

مقصد بعدی خود را انتخاب کنید

تور های ترکیه

نوع نمایش
 • جدول
 • خلاصه

تور آنتالیا - قشم‌ ایر

قشم ایر
 • صبحانه
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
تهران
پرواز رفت
آنتالیا
1401/10/01
6 شب و 7 روز
8090000 تومان

تور آنتالیا - قشم ایر

قشم ایر
 • صبحانه
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
تهران
پرواز رفت
آنتالیا
1401/09/24
6 شب و 7 روز
6000000 تومان

تور آنکارا - پگاسوس

پگاسوس
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تور ویژه
تهران
پرواز رفت
آنکارا
1401/09/25
3 شب و 4 روز
8565000 تومان

تور ‌استانبول - قشم‌ایر

قشم ایر
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تور ویژه
تهران
پرواز رفت
استانبول
1401/09/18
3 شب و 4 روز
5390000 تومان

تور آنتالیا - ترکیش ایر‌لاین

ترکیش ایرلاین
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تهران
پرواز رفت
آنتالیا
1401/09/19
6 شب و 7 روز
9180000 تومان

تور کوش آداسی - ایران ‌ایرتور

ایران ایرتور
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تهران
پرواز رفت
کوش آداسی
1401/10/01
6 شب و 7 روز
7650000 تومان

تور استانبول - آسمان

آسمان
 • گشت شهری
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
تهران
پرواز رفت
استانبول
1401/09/18
3 شب و 4 روز
6580000 تومان

تور استانبول - پگاسوس

پگاسوس
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تهران
پرواز رفت
استانبول
1401/09/20
3 شب و 4 روز
8590000 تومان

تور استانبول - ماهان‌ایر

ماهان ایر
 • گشت شهری
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
تهران
پرواز رفت
استانبول
1401/09/21
4 شب و 5 روز
7550000 تومان

تور آنتالیا ‌- پگاسوس

پگاسوس
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تهران
پرواز رفت
آنتالیا
1401/09/26
6 شب و 7 روز
9990000 تومان

تور استانبول -‌ معراج

معراج
 • گشت شهری
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
تهران
پرواز رفت
استانبول
1401/09/25
4 شب و 5 روز
6880000 تومان

تور استانبول‌ - آسمان

آسمان
 • گشت شهری
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
تهران
پرواز رفت
استانبول
1401/09/22
3 شب و 4 روز
7180000 تومان

تور آنتالیا - پگاسوس

پگاسوس
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تهران
پرواز رفت
آنتالیا
1401/09/18
6 شب و 7 روز
8990000 تومان

تور استانبول - ایران ایر‌تور

ایران ایرتور
 • گشت شهری
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
تهران
پرواز رفت
استانبول
1401/09/29
4 شب و 5 روز
7400000 تومان

تور کوش آداسی - ایران ایرتور

ایران ایرتور
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تور ویژه
تهران
پرواز رفت
کوش آداسی
1401/09/24
6 شب و 7 روز
7650000 تومان

تور استانبول - ایران ایرتور

ایران ایرتور
 • گشت شهری
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
تهران
پرواز رفت
استانبول
1401/09/26
4 شب و 5 روز
7990000 تومان

تور آنتالیا - معراج

معراج
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تور ویژه
تهران
پرواز رفت
آنتالیا
1401/09/24
6 شب و 7 روز
5080000 تومان

تور استانبول - ایران ایر

ایران ایر
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تهران
پرواز رفت
استانبول
1401/09/26
3 شب و 4 روز
6090000 تومان

تور استانبول - آتا

آتا
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تهران
پرواز رفت
استانبول
1401/09/27
3 شب و 4 روز
6490000 تومان

تور آنتالیا - ترکیش ایرلاین

ترکیش ایرلاین
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
تهران
پرواز رفت
آنتالیا
1401/09/30
6 شب و 7 روز
19295000 تومان

تور استانبول - معراج

معراج
 • گشت شهری
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
تهران
پرواز رفت
استانبول
1401/09/21
4 شب و 5 روز
7230000 تومان
تور آنتالیا - قشم‌ ایر
قشم ایر 6 شب و 7 روز

تور آنتالیا - قشم‌ ایر

 • صبحانه
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

تهران

پرواز رفت 1401/10/01

آنتالیا

پرواز برگشت 1401/10/09
8090000 تومان
تور آنتالیا - قشم ایر
قشم ایر 6 شب و 7 روز

تور آنتالیا - قشم ایر

 • صبحانه
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

تهران

پرواز رفت 1401/09/24

آنتالیا

پرواز برگشت 1401/10/02
6000000 تومان
تور آنکارا - پگاسوس
پگاسوس تور ویژه 3 شب و 4 روز

تور آنکارا - پگاسوس

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

پرواز رفت 1401/09/25

آنکارا

پرواز برگشت 1401/09/28
8565000 تومان
تور ‌استانبول - قشم‌ایر
قشم ایر تور ویژه 3 شب و 4 روز

تور ‌استانبول - قشم‌ایر

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

پرواز رفت 1401/09/18

استانبول

پرواز برگشت 1401/09/21
5390000 تومان
تور آنتالیا - ترکیش ایر‌لاین
ترکیش ایرلاین 6 شب و 7 روز

تور آنتالیا - ترکیش ایر‌لاین

 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

پرواز رفت 1401/09/19

آنتالیا

پرواز برگشت 1401/09/25
9180000 تومان
تور کوش آداسی - ایران ‌ایرتور
ایران ایرتور 6 شب و 7 روز

تور کوش آداسی - ایران ‌ایرتور

 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

پرواز رفت 1401/10/01

کوش آداسی

پرواز برگشت 1401/10/08
7650000 تومان
تور استانبول - آسمان
آسمان 3 شب و 4 روز

تور استانبول - آسمان

 • گشت شهری
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی

تهران

پرواز رفت 1401/09/18

استانبول

پرواز برگشت 1401/09/21
6580000 تومان
تور استانبول - پگاسوس
پگاسوس 3 شب و 4 روز

تور استانبول - پگاسوس

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

پرواز رفت 1401/09/20

استانبول

پرواز برگشت 1401/09/23
8590000 تومان
تور استانبول - ماهان‌ایر
ماهان ایر 4 شب و 5 روز

تور استانبول - ماهان‌ایر

 • گشت شهری
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی

تهران

پرواز رفت 1401/09/21

استانبول

پرواز برگشت 1401/09/25
7550000 تومان
تور آنتالیا ‌- پگاسوس
پگاسوس 6 شب و 7 روز

تور آنتالیا ‌- پگاسوس

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

پرواز رفت 1401/09/26

آنتالیا

پرواز برگشت 1401/10/02
9990000 تومان
تور استانبول -‌ معراج
معراج 4 شب و 5 روز

تور استانبول -‌ معراج

 • گشت شهری
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی

تهران

پرواز رفت 1401/09/25

استانبول

پرواز برگشت 1401/09/26
6880000 تومان
تور استانبول‌ - آسمان
آسمان 3 شب و 4 روز

تور استانبول‌ - آسمان

 • گشت شهری
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی

تهران

پرواز رفت 1401/09/22

استانبول

پرواز برگشت 1401/09/25
7180000 تومان
تور آنتالیا - پگاسوس
پگاسوس 6 شب و 7 روز

تور آنتالیا - پگاسوس

 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

پرواز رفت 1401/09/18

آنتالیا

پرواز برگشت 1401/09/24
8990000 تومان
تور استانبول - ایران ایر‌تور
ایران ایرتور 4 شب و 5 روز

تور استانبول - ایران ایر‌تور

 • گشت شهری
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی

تهران

پرواز رفت 1401/09/29

استانبول

پرواز برگشت 1401/10/03
7400000 تومان
تور کوش آداسی - ایران ایرتور
ایران ایرتور تور ویژه 6 شب و 7 روز

تور کوش آداسی - ایران ایرتور

 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

پرواز رفت 1401/09/24

کوش آداسی

پرواز برگشت 1401/10/01
7650000 تومان
تور استانبول - ایران ایرتور
ایران ایرتور 4 شب و 5 روز

تور استانبول - ایران ایرتور

 • گشت شهری
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی

تهران

پرواز رفت 1401/09/26

استانبول

پرواز برگشت 1401/09/30
7990000 تومان
تور آنتالیا - معراج
معراج تور ویژه 6 شب و 7 روز

تور آنتالیا - معراج

 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

پرواز رفت 1401/09/24

آنتالیا

پرواز برگشت 1401/10/01
5080000 تومان
تور استانبول - ایران ایر
ایران ایر 3 شب و 4 روز

تور استانبول - ایران ایر

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

پرواز رفت 1401/09/26

استانبول

پرواز برگشت 1401/09/29
6090000 تومان
تور استانبول - آتا
آتا 3 شب و 4 روز

تور استانبول - آتا

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

پرواز رفت 1401/09/27

استانبول

پرواز برگشت 1401/09/30
6490000 تومان
تور آنتالیا - ترکیش ایرلاین
ترکیش ایرلاین 6 شب و 7 روز

تور آنتالیا - ترکیش ایرلاین

 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

تهران

پرواز رفت 1401/09/30

آنتالیا

پرواز برگشت 1401/10/06
19295000 تومان
تور استانبول - معراج
معراج 4 شب و 5 روز

تور استانبول - معراج

 • گشت شهری
 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی

تهران

پرواز رفت 1401/09/21

استانبول

پرواز برگشت 1401/09/25
7230000 تومان
تور آنتالیا - قشم‌ ایر
تهران 1401/10/01
آنتالیا 1401/10/09
6 شب و 7 روز
8090000 تومان
تور آنتالیا - قشم ایر
تهران 1401/09/24
آنتالیا 1401/10/02
6 شب و 7 روز
6000000 تومان
تور آنکارا - پگاسوس
تهران 1401/09/25
آنکارا 1401/09/28
3 شب و 4 روز
8565000 تومان
تور ‌استانبول - قشم‌ایر
تهران 1401/09/18
استانبول 1401/09/21
3 شب و 4 روز
5390000 تومان
تور آنتالیا - ترکیش ایر‌لاین
تهران 1401/09/19
آنتالیا 1401/09/25
6 شب و 7 روز
9180000 تومان
تور کوش آداسی - ایران ‌ایرتور
تهران 1401/10/01
کوش آداسی 1401/10/08
6 شب و 7 روز
7650000 تومان
تور استانبول - آسمان
تهران 1401/09/18
استانبول 1401/09/21
3 شب و 4 روز
6580000 تومان
تور استانبول - پگاسوس
تهران 1401/09/20
استانبول 1401/09/23
3 شب و 4 روز
8590000 تومان
تور استانبول - ماهان‌ایر
تهران 1401/09/21
استانبول 1401/09/25
4 شب و 5 روز
7550000 تومان
تور آنتالیا ‌- پگاسوس
تهران 1401/09/26
آنتالیا 1401/10/02
6 شب و 7 روز
9990000 تومان
تور استانبول -‌ معراج
تهران 1401/09/25
استانبول 1401/09/26
4 شب و 5 روز
6880000 تومان
تور استانبول‌ - آسمان
تهران 1401/09/22
استانبول 1401/09/25
3 شب و 4 روز
7180000 تومان
تور آنتالیا - پگاسوس
تهران 1401/09/18
آنتالیا 1401/09/24
6 شب و 7 روز
8990000 تومان
تور استانبول - ایران ایر‌تور
تهران 1401/09/29
استانبول 1401/10/03
4 شب و 5 روز
7400000 تومان
تور کوش آداسی - ایران ایرتور
تهران 1401/09/24
کوش آداسی 1401/10/01
6 شب و 7 روز
7650000 تومان
تور استانبول - ایران ایرتور
تهران 1401/09/26
استانبول 1401/09/30
4 شب و 5 روز
7990000 تومان
تور آنتالیا - معراج
تهران 1401/09/24
آنتالیا 1401/10/01
6 شب و 7 روز
5080000 تومان
تور استانبول - ایران ایر
تهران 1401/09/26
استانبول 1401/09/29
3 شب و 4 روز
6090000 تومان
تور استانبول - آتا
تهران 1401/09/27
استانبول 1401/09/30
3 شب و 4 روز
6490000 تومان
تور آنتالیا - ترکیش ایرلاین
تهران 1401/09/30
آنتالیا 1401/10/06
6 شب و 7 روز
19295000 تومان
تور استانبول - معراج
تهران 1401/09/21
استانبول 1401/09/25
4 شب و 5 روز
7230000 تومان

درباره ترکیه

ترکیه یکی از قدیمی ترین مناطق مسکونی دنیا به شمار می آید. در دوران باستان دولت شهرهای متعددی نظیر لودیه و ایونیا بر ترکیه کنونی حکومت می کردند ولی در حدود 500 سال پیش از میلاد این دولت ها به دست کوروش کبیر منقرض شدند. از آن پس ترکیه تحت سلطه هخامنشیان بود تا اینکه در سال 333 پیش از میلاد پس از حمله اسکندر مقدونی آناتولی به دست سلوکیان افتاد و پس از زمان کوتاهی رومیان جای آنان را گرفتند. 

از آنجا که امپراتوری روم وسعت زیادی داشت پس از مدتی رومیان دچار مشکل شدند و زمانیکه در سال 395 میلادی کنستانتین کبیر شهر قسطنطنیه (استانبول کنونی) را به عنوان پایتخت خود انتخاب کرد مقدمه ای برای تقسیم روم به دو بخش شرقی و غربی فراهم شد. از آن پس امپراتوری روم شرقی، ترکیه را در دست گرفت. در حدود قرن دهم میلادی پس از شکست امپراتوری روم شرقی توسط ترکان مسلمان سلجوقی، نیمه شرقی ترکیه به دست سلجوقیان افتاد ولی نیمه غربی همچنان در دست امپراتوری روم شرقی باقی ماند. از آن زمان بود که دین اسلام و زبان ترکی به ترکیه راه یافت. 

قبایل ترکمن مسلمان که در ابتدا از سلجوقیان پیروی می کردند در سال 1194 میلادی پس از انقراض سلجوقیان اعلام استقلال کردند و قلمرو خود را توسعه دادند. رهبر قبیله قایی که یکی از مشهورترین این قبایل بود، عثمان خان نام داشت. وی در سال 1300 میلادی حکومتی به نام عثمانی تاسیس کرد و تا حدود 150 سال پس از آن حکومت عثمانی بیشتر آناتولی را به تصرف خود درآورد.

دین کشور ترکیه

حدود 99.8 درصد مردم ترکیه مسلمان (80 درصد سنی و 19.8 درصد شیعه) و تنها 0.2 درصد آنان مسیحی و یهودی می باشند. بیشتر شیعیان در نزدیکی مرز ایران ساکن هستند و بسیاری از آنان از ایران به ترکیه مهاجرت کرده اند. استان قارص که در شمال شرقی ترکیه قرار دارد یکی از محل های تجمع شیعیان است

زبان

ترکی استانبولی، زبان رسمی ساکنان ترکیه و یکی از قدیمی ترین زبان های دنیاست. این زبان در گذشته با خط عربی نوشته می شد ولی از زمان تشکیل حکومت جمهوری ترکیه توسط آتاترک به خط لاتین تغییر یافت. از دیگر زبان های رایج در ترکیه می توان به کردی، انگلیسی و عربی اشاره کرد.

واحد پول

واحد پول ترکیه لیر و هر لیر معادل 100 قروش است. همچنین علامت اختصاری آن TRY یا TL می باشد. لیر ترک به صورت اسکناس های 5، 10، 20، 50، 100 و 200 لیره و سکه های یک قروشی، 5 قروشی، 10 قروشی، 25 قروشی، 50 قروشی و یک لیره ای می باشند. در گذشته ارزش برابری لیر ترکیه بسیار پایین بود و با توجه به تورم زیاد ارزش آن به مرور کمتر می شد از این رو دولت تصمیم گرفت که از تاریخ 28 ژانویه 2005 شش صفر از واحد پول ترکیه حذف کند. به این ترتیب هر لیر جدید ترک برابر با یک میلیون لیر قدیم است.

غذا و نوشیدنی

صبحانه سنتی ترکیه معمولاً شامل پنیر (اغلب پنیر فتا)، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، عسل یا مربا، نان، سوسیس، سالامی، بیکن و تخم مرغ پخته سفت به همرای چای سیاه در استکان های کمر باریک می باشد. کباب های مخصوص ترکی از غذاهای مشهور ترکیه هستند. کباب ها معمولاً در باربیکیوهای زغالی یا تنورهای چوبی پخته می شوند و اغلب برای تهیه آنها از گوشت گوساله، بره و گوسفند استفاده می گردد. آدانا و دونر کباب از کباب های محبوب ترکی هستند که آدانا کباب، کبابی مشابه به کباب کوبیده می باشد و با نان و گوجه فرنگی و فلفل کبابی سرو می شود. دونر کباب نیز که در ایران به کباب ترکی معروف است تقریباً در همه جای دنیا طرفدار دارد. یکی دیگر از غذای های معروف ترکیه لاهمعجون یا همان پیتزای ترکی است که در تنورهای سنگی پخته می شود و سطحش را با گوشت چرخ کرده یا ریش ریش شده بره، جعفری، پیاز، سیر، فلفل سیاه و فلفل قرمز پر می کنند. یاپراک سارما یا دلمه برگ مو و انواع دیگر دلمه از غذاهای خانگی می باشند و جایگاه مهمی در غذاهای ترکی دارند. برنج ترکی و مرغ که با ادویه های مخصوصی طبخ می شود، کارنیه ریک که یکی از غذاهای اصلی بوده و مواد اصلی تشکیل دهنده آن بادمجان و گوشت چرخ کرده است، سوپ عدس که یکی از خوشمزه ترین سوپ هاست، سوپ ماست و سوپ تَرحانه یا ترخینه که می توان آن را در تمام وعده های غذایی حتی صبحانه میل کرد از غذاهای پرطرفدار ترکیه به حساب می آیند. باقلوا، کادائیف که مخلوطی از آرد و آب می باشد، کونِفه که یک نوع شیرینی پنیری عربی است، لوکما که همان بامیه می باشد و پودیگ برنج یا همان شیر برنج خودمان، از دسرهای محبوب ترکی هستند. معروف ترین نوشیدنی ترکی نیز قهوه ترک است که شهرتی جهانی دارد. دیگر نوشیدنی های رایج ترکی نیز عبارتند از آیران یا دوغ، آب شلغم که اغلب آن را با کباب می نوشند و می توان به دلخواه داغ یا تند میل شود و بُزا که یک نوشیدنی زمستانی است و از ارزن، سِمولینا، آب و شکر تهیه می شود و یکی از قدیمی ترین نوشیدنی های ترکی به حساب می آید.

 

تعطیلات رسمی و مذهبی

در ترکیه روز اول ژانویه به مناسبت شروع سال نو، روز 23 آوریل به مناسبت روز استقلال ملی و روز کودک، روز اول ماه مه به مناسبت روز کار و همبستگی، روز 19 ماه مه به مناسبت روز ورزش و جوانان و همچنین روز بزرگداشت آتاترک، روز 30 آگوست به مناسبت روز پیروزی در جنگ های داخلی و روزهای 28 و 29 اکتبر به مناسبت روز جمهوری تعطیل است.

همچنین عید فطر به مدت سه روز و عید قربان به مدت چهار روز از تعطیلات مذهبی ترکیه به شمار می آیند.

درباره ترکیه بیشتر بدانید