تورهای مالزی

تور کوالالامپور + پنانگ با پرواز ماهان
شروع سفر ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸
پایان سفر ۰۴ / ۰۱ / ۱۳۹۹
7 شب و 8 روز
شروع قیمت از: ۸/۱۸۰/۰۰۰ ريال
تور ترکیبی مالزی ماهان ایر نوروز 99
شروع سفر ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸
پایان سفر ۱۹ / ۰۱ / ۱۳۹۹
7 شب و 8 روز
شروع قیمت از: ۷/۸۹۰/۰۰۰ ريال
تور کوالالامپور + بالی باپرواز ماهان
شروع سفر ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸
پایان سفر ۰۴ / ۰۱ / ۱۳۹۹
7 شب و 8 روز
شروع قیمت از: ۱۱/۴۶۰/۰۰۰ ريال
تور ترکیبی مالزی پرواز ماهان ایر 1399
شروع سفر ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸
پایان سفر ۱۹ / ۰۱ / ۱۳۹۹
7 شب و 8 روز
شروع قیمت از: ۹/۷۹۰/۰۰۰ ريال
تور ترکیبی مالزی پرواز ماهان 1399
شروع سفر ۰۱ / ۰۱ / ۱۳۹۹
پایان سفر ۱۵ / ۰۱ / ۱۳۹۹
7 شب و 8 روز
شروع قیمت از: ۸/۷۲۰/۰۰۰ ريال
تور کوالالامپور باپرواز ماهان ویژه نوروز 99
شروع سفر ۱۱ / ۰۱ / ۱۳۹۹
پایان سفر ۱۹ / ۰۱ / ۱۳۹۹
7 شب و 8 روز
شروع قیمت از: ۶/۹۴۰/۰۰۰ ريال
تور کوالالامپور و سنگاپور با پرواز ماهان
شروع سفر ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۸
پایان سفر ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۸
7 شب و 8 روز
شروع قیمت از: ۸/۰۴۰/۰۰۰ ريال
تور کوالالامپور با پرواز ماهان
شروع سفر ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۸
پایان سفر ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۸
7 شب و 8 روز
شروع قیمت از: ۵/۳۰۰/۰۰۰ ريال