دنبالمون کنید:
021 43000030
Top
تور فرانسه

تور فرانسه

 • مدت اقامت :
 • قیمت :
 • خدمات آژانس :
  اقامت در هتل با صبحانه - بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی -خدمات اخذ ویزا - بیمه مسافرتی Economic : بدون گشت و راهنما می باشد و به صورت اقتصادی برگزار می شود نرخ نوزاد 1990000 تومان می باشد
 • مدارک لازم :
  مدارک لازم برای اخذ ویزای فرانسه : 1-اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی به همراه کپی از تمام صفحات گذرنامه. الف-مدت اعتبار حداقل 6 ماه. ب.ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر. 2- دو قطعـه عکـس 4*3 رنگـی، تمـام رخ بـا زمینـه سـفید، صورت کاملا مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای 6 مـاه اخیـر 3-اصل شناسنامه و ترجمه به همراه کپی از کلیه صفحات 4-اصـل گواهـی حسـاب بانکـی زبـان انگلیسـی و ارائه گـردش حسـاب و گواهـی تمکن به یورو الف/حساب های جاری: کارکرد شش ماه *گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک *حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر500/000/000 ریال باشد. 5-اصل و ترجمه سند مالکیت 6-اصل و ترجمه مدارک شغلی 7-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار. *مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند. در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد.
 • امکانات تور:
  بیمه
  گشت شهری
  ترانسفر فرودگاهی
  خدمات پرواز
  ترانسفر به هتل
  خدمات ویزا
 • برنامه سفر: