تورهای باتومی

تور باتومی تابان ایر 4 شب نوروز 99
شروع سفر ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸
4 شب و 5 روز
پایان سفر ۰۳ / ۰۱ / ۱۳۹۹
شروع قیمت از:
۳/۵۹۰/۰۰۰ ريال
تور باتومی با پرواز تابان 4 شب
شروع سفر ۰۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸
4 شب و 5 روز
پایان سفر ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۹۸
شروع قیمت از:
۱/۵۴۵/۰۰۰ ريال
تور استانبول با پرواز ماهان
شروع سفر ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۸
3 شب و 4 روز
پایان سفر ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۸
شروع قیمت از:
۱/۸۰۰/۰۰۰ ريال