تور دبی با پرواز ماهان
شروع سفر ۱۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۱۴ / ۱۱ / ۱۴۰۰
3 شب و 4 روز
شروع قیمت از: ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تور ایروان با پرواز ایران ایرتور
شروع سفر ۰۹ / ۱۱ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۱۲ / ۱۱ / ۱۴۰۰
3 شب و 4 روز
شروع قیمت از: ۵/۴۵۰/۰۰۰ تومان
تور استانبول با پرواز ماهان
شروع سفر ۰۹ / ۱۱ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۱۴ / ۱۱ / ۱۴۰۰
5 شب و 6 روز
شروع قیمت از: ۵/۵۳۰/۰۰۰ تومان
تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس
شروع سفر ۱۵ / ۱۱ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۲۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰
6 شب و 7 روز
شروع قیمت از: ۸/۲۹۰/۰۰۰ تومان
تور تفلیس با پرواز زاگرس
شروع سفر ۰۴ / ۱۱ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۰۷ / ۱۱ / ۱۴۰۰
3 شب و 4 روز
شروع قیمت از: ۴/۶۴۰/۰۰۰ تومان
تور استانبول با پرواز قشم ایر
شروع سفر ۰۵ / ۱۱ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۰۸ / ۱۱ / ۱۴۰۰
3 شب و 4 روز
شروع قیمت از: ۵/۴۲۰/۰۰۰ تومان
تور دبی با پرواز ایران ایر تور
شروع سفر ۲۹ / ۱۱ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۰۲ / ۱۲ / ۱۴۰۰
3 شب و 4 روز
شروع قیمت از: ۸/۴۶۰/۰۰۰ تومان
تور آنکارا با پرواز پگاسوس
شروع سفر ۰۷ / ۱۱ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۰۹ / ۱۱ / ۱۴۰۰
2 شب و 3 روز
شروع قیمت از: ۵/۵۲۰/۰۰۰ تومان
تور آنتالیا با پرواز پگاسوس
شروع سفر ۰۷ / ۱۱ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۱۳ / ۱۱ / ۱۴۰۰
6 شب و 7 روز
شروع قیمت از: ۵/۴۹۰/۰۰۰ تومان
تور پوکت با پرواز قطر
شروع سفر ۰۸ / ۱۱ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۱۶ / ۱۱ / ۱۴۰۰
7 شب و 8 روز
شروع قیمت از: ۳۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان

تور های اروپا

تور سوییس ویژه زمستان 1400
شروع سفر ۱۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۱۵ / ۱۱ / ۱۴۰۰
5 شب 6 روز
شروع قیمت از: نرخ پرواز +۱۳۹۰ یورو
تور اسپانیا ویژه زمستان 1400
شروع سفر ۰۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۳۰ / ۱۱ / ۱۴۰۰
5 شب و 6 روز
شروع قیمت از: 990 یورو+نرخ پرواز
تور پاریس ویژه زمستان 1400
شروع سفر ۲۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۲۶ / ۱۱ / ۱۴۰۰
5 شب و 6 روز
شروع قیمت از: 690 یورو+نرخ پرواز