تور پوکت با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور پوکت با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

خدمات
7 شب و 8 روز
بیمه
گشت شهری
خدمات ویزا
راهنمای تور
برنامه سفر
مدارک مورد نياز
دو قطعه عکس رنگی 3*4 زمینه سفید
اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، فرم مشخصات فردی
پرینت گردش حساب با حداقل موجودی نفری 150.000.000 ریال ممهور به مهر بانک
بيشتر
تور پوکت با پرواز ماهان ویژه نوروز 99
نام خدمات 2تخته (هر نفر) 1 تخته کودک 2 تا 6 سال توضیحات
هتل پاتونگ هریتیج پوکت
B.B ۱۱,۲۶۰,۰۰۰ ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ۸,۲۶۰,۰۰۰
هتل بامنبوری پوکت
B.B ۱۱,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ۸,۳۳۰,۰۰۰
هتل جورنی هاب پوکت
B.B ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱۴,۰۸۰,۰۰۰ ۸,۳۹۰,۰۰۰
هتل فیشر من پوکت
B.B ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱۴,۴۸۰,۰۰۰ ۸,۴۷۰,۰۰۰
هتل مارینا پوکت
B.B ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱۴,۴۸۰,۰۰۰ ۸,۴۷۰,۰۰۰
هتل آنداکیرا پاتونگ بیج پوکت
B.B ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱۴,۶۷۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰
هتل هیتون لیلاوادی پاتونگ
B.B ۱۲,۵۳۰,۰۰۰ ۱۵,۸۴۰,۰۰۰ ۸,۴۴۰,۰۰۰
هتل چارم ریزورت پوکت
B.B ۱۳,۱۲۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۹۲۵,۰۰۰
هتل زنسینا ریزورت پوکت
B.B ۱۳,۲۱۰,۰۰۰ ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ۸,۹۶۰,۰۰۰
هتل میلینیوم پوکت
B.B ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۷۸۰,۰۰۰ ۹,۰۶۰,۰۰۰
هتل نووتل پوکت
B.B ۱۴,۱۸۰,۰۰۰ ۱۹,۱۵۰,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰
هتل کرست ریزورت پوکت
B.B ۱۴,۲۸۰,۰۰۰ ۱۹,۳۴۰,۰۰۰ ۹,۳۴۰,۰۰۰
هتل گرند مرکور پوکت پاتونگ
B.B ۱۵,۷۴۰,۰۰۰ ۲۲,۲۶۰,۰۰۰ ۹,۸۷۰,۰۰۰
هتل سنتراگرند بیچ
B.B ۱۸,۲۷۰,۰۰۰ ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۸۰,۰۰۰
هتل آماری پوکت
B.B ۱۸,۷۶۰,۰۰۰ ۲۸,۲۹۰,۰۰۰ ۱۰,۹۵۰,۰۰۰
هتل دوسیت تانی بانکوک
B.B ۱۹,۴۴۰,۰۰۰ ۲۹,۶۵۰,۰۰۰ ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
هتل له مردین بانکوک
B.B ۲۳,۳۳۰,۰۰۰ ۳۷,۴۴۰,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
تور پوکت با پرواز ماهان ویژه نوروز 99
شروع قيمت از:
۱۱,۲۶۰,۰۰۰ريال
مقاصد: پوکت
هتل: 4 ستاره
اطلاعات بيشتر رزرو

تور های مشابه

شروع سفر ۰۱ / ۱۱ / ۱۳۹۸
7 شب و 8 روز
پایان سفر ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸
شروع قیمت از:
۶/۲۸۰/۰۰۰ ريال
شروع سفر ۰۱ / ۱۱ / ۱۳۹۸
7 شب و 8 روز
پایان سفر ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸
شروع قیمت از:
۶/۱۴۰/۰۰۰ ريال
شروع سفر ۰۱ / ۱۱ / ۱۳۹۸
7 شب 8 روز
پایان سفر ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸
شروع قیمت از:
۷/۴۱۵/۰۰۰ ريال
شروع سفر ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۸
7 شب و 8 روز
پایان سفر ۱۶ / ۰۱ / ۱۳۹۹
شروع قیمت از:
۱۱/۲۶۰/۰۰۰ ريال
شروع سفر ۰۱ / ۱۱ / ۱۳۹۸
7 شب و 8 روز
پایان سفر ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸
شروع قیمت از:
۷/۱۵۵/۰۰۰ ريال
شروع سفر ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸
7 شب و 8 روز
پایان سفر ۰۳ / ۰۱ / ۱۳۹۹
شروع قیمت از:
۹/۴۶۰/۰۰۰ ريال