دنبالمون کنید:
Top
تور مارماریس با پرواز ایران ایر

تور مارماریس با پرواز ایران ایر

۱۳۹۸ / ۰۶ / ۰۷
۱۳۹۸ / ۰۶ / ۱۵
 • مدت اقامت :
 • خدمات آژانس :
  بلیط رفت و برگشت | 6 شب اقامت در هتل به همراه صبحانه | راهنمای فارسی زبان | بیمه مسافرتی | ترانسفر فرودگاهی |
 • مدارک لازم :
  پاسپورت با حداقل7 ماه اعتبار
 • حداکثر بار :
  30   کیلو گرم
 • امکانات تور:
  بیمه
  راهنمای تور
  گشت شهری
  ترانسفر فرودگاهی
 • برنامه سفر:

  رفت : 7 و 8 شهریور 98 ساعت 19

  برگشت : 14 و 15 شهریور 98 ساعت 23:50

قیمت تور مارماریس با پرواز ایران ایر

نام خدمات ۲ تخته (هر نفر) ۱ تخته کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال نوزاد توضيحات
هتل
Club Pineta

ALL ۶/۸۵۰/۰۰۰ ۸/۱۰۰/۰۰۰ ۵/۶۵۰/۰۰۰ ۴/۱۹۰/۰۰۰ ۲۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۶/۸۵۰/۰۰۰
1 تخته :
۸/۱۰۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۵/۶۵۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۴/۱۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۲۹۰/۰۰۰
palmea

ALL ۷/۹۵۰/۰۰۰ ۹/۷۲۵/۰۰۰ ۶/۲۵۰/۰۰۰ ۴/۱۹۰/۰۰۰ ۲۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۷/۹۵۰/۰۰۰
1 تخته :
۹/۷۲۵/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۶/۲۵۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۴/۱۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۲۹۰/۰۰۰
blue bay platinum marmaris

U.ALL ۹/۷۳۰/۰۰۰ ۱۲/۳۵۰/۰۰۰ ۶/۹۱۵/۰۰۰ ۴/۱۹۰/۰۰۰ ۲۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۹/۷۳۰/۰۰۰
1 تخته :
۱۲/۳۵۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۶/۹۱۵/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۴/۱۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۲۹۰/۰۰۰
Hotel Marti Marmaris

ALL ۱۱/۵۵۰/۰۰۰ ۱۵/۶۵۰/۰۰۰ ۷/۹۵۰/۰۰۰ ۴/۱۹۰/۰۰۰ ۲۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۱۱/۵۵۰/۰۰۰
1 تخته :
۱۵/۶۵۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۷/۹۵۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۴/۱۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۲۹۰/۰۰۰
green nature resort

ALL ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ ۷/۶۵۰/۰۰۰ ۴/۱۹۰/۰۰۰ ۲۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۱۱/۷۰۰/۰۰۰
1 تخته :
۱۴/۶۰۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۷/۶۵۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۴/۱۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۲۹۰/۰۰۰
elegance hotel international

ALL ۱۳/۱۰۰/۰۰۰ ۱۶/۵۵۰/۰۰۰ ۸/۹۷۵/۰۰۰ ۴/۱۹۰/۰۰۰ ۲۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۱۳/۱۰۰/۰۰۰
1 تخته :
۱۶/۵۵۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۸/۹۷۵/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۴/۱۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۲۹۰/۰۰۰
Green nature diamond

ALL ۱۳/۳۵۰/۰۰۰ ۱۷/۷۲۵/۰۰۰ ۸/۷۲۵/۰۰۰ ۴/۱۹۰/۰۰۰ ۲۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۱۳/۳۵۰/۰۰۰
1 تخته :
۱۷/۷۲۵/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۸/۷۲۵/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۴/۱۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۲۹۰/۰۰۰