تور دبی با پرواز ایرعربیا نوروز 99

تور دبی با پرواز ایرعربیا نوروز 99

10-12 گلفام

خدمات
5 شب و 6 روز
بیمه
خدمات ویزا
راهنمای تور
برنامه سفر
مدارک مورد نياز
پاسپورت با اعتبار 7 ماه
کپی شناسنامه،کپی کارت ملی پشت و رو،یک قطعه عکس 3×4 زمینه سفید
بيشتر
تور دبی با پرواز ایرعربیا نوروز 99
نام خدمات 2تخته (هر نفر) 1 تخته کودک 2 تا 6 سال توضیحات
هتل صدف دبی
B.B ۵,۹۹۰,۰۰۰ ۷,۴۳۰,۰۰۰ ۴,۵۶۵,۰۰۰
هتل سان اند سندز پلازا دبی
B.B ۶,۱۶۰,۰۰۰ ۷,۷۵۵,۰۰۰ ۴,۵۶۵,۰۰۰
هتل فونیکس دبی
B.B ۶,۱۷۰,۰۰۰ ۷,۷۷۵,۰۰۰ ۴,۵۶۵,۰۰۰
هتل مرکور برشا دبی
B.B ۷,۰۷۰,۰۰۰ ۹,۵۷۵,۰۰۰ ۴,۵۶۵,۰۰۰
هتل کورال دبی
B.B ۷,۳۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ ۴,۵۶۵,۰۰۰
هتل رویال کانتنینتال دبی
B.B ۷,۳۶۰,۰۰۰ ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ ۴,۵۶۵,۰۰۰
هتل نووتل البرشا
B.B ۸,۱۴۰,۰۰۰ ۱۱,۷۱۵,۰۰۰ ۴,۵۶۵,۰۰۰
هتل کرون پلازا دبی
B.B ۸,۵۵۵,۰۰۰ ۱۲,۵۴۵,۰۰۰ ۴,۵۶۵,۰۰۰
هتل کانال سنترال دبی
B.B ۸,۹۷۰,۰۰۰ ۱۳,۳۷۰,۰۰۰ ۴,۵۶۵,۰۰۰
هتل شانگریلا دبی
B.B ۱۰,۷۳۵,۰۰۰ ۱۶,۸۸۰,۰۰۰ ۴,۵۶۵,۰۰۰
ریکسوس باب البحر دبی
B.B ۱۶,۳۸۵,۰۰۰ ۲۷,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۵۶۵,۰۰۰
تور دبی با پرواز ایرعربیا نوروز 99
شروع قيمت از:
۵,۹۹۰,۰۰۰ريال
مقاصد: دبی
هتل: 3 ستاره
اطلاعات بيشتر رزرو

تور های مشابه

شروع سفر ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۸
3 شب و 4 روز
پایان سفر ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۸
شروع قیمت از:
۳/۳۴۰/۰۰۰ ريال
شروع سفر ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۸
3 شب و 4 روز
پایان سفر ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۸
شروع قیمت از:
۳/۶۴۰/۰۰۰ ريال
شروع سفر ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۹۸
3 شب و 4 روز
پایان سفر ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۸
شروع قیمت از:
۴/۰۹۰/۰۰۰ ريال
شروع سفر ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸
4 شب و 5 روز
پایان سفر ۰۳ / ۰۱ / ۱۳۹۹
شروع قیمت از:
۵/۷۸۰/۰۰۰ ريال
شروع سفر ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۸
4 شب و 5 روز
پایان سفر ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۸
شروع قیمت از:
۳/۸۷۰/۰۰۰ ريال
شروع سفر ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸
4 شب و 5 روز
پایان سفر ۰۳ / ۰۱ / ۱۳۹۹
شروع قیمت از:
۵/۲۹۰/۰۰۰ ريال
شروع سفر ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۸
5 شب و 6 روز
پایان سفر ۰۵ / ۰۱ / ۱۳۹۹
شروع قیمت از:
۵/۹۹۰/۰۰۰ ريال
شروع سفر ۰۵ / ۰۱ / ۱۳۹۹
5 شب و 6 روز
پایان سفر ۱۰ / ۰۱ / ۱۳۹۹
شروع قیمت از:
۸/۴۴۰/۰۰۰ ريال