تور آنتالیا پرواز سان اکسپرس 1399

تور آنتالیا پرواز سان اکسپرس 1399

10-12 کاروان

خدمات
6 شب و 7 روز
ترانسفر هتل
بیمه
برنامه سفر
مدارک مورد نياز
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
بيشتر
تور آنتالیا پرواز سان اکسپرس 1399
نام خدمات 2تخته (هر نفر) 1 تخته کودک 2 تا 6 سال توضیحات
هتل سندر آنتالیا
ALL ۷,۱۹۰,۰۰۰ ۸,۲۹۰,۰۰۰ ۵,۵۹۰,۰۰۰
هتل کارمیر ریزورت
ALL ۸,۱۹۰,۰۰۰ ۹,۸۹۰,۰۰۰ ۵,۵۹۰,۰۰۰
گرند پارک لارا آنتالیا
U.ALL ۸,۴۹۰,۰۰۰ ۱۰,۲۹۰,۰۰۰ ۵,۵۹۰,۰۰۰
هتل کایا بلک
U.ALL ۸,۸۹۰,۰۰۰ ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ ۵,۵۹۰,۰۰۰
هتل کلاب سارا
U.ALL ۸,۸۹۰,۰۰۰ ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ ۵,۵۹۰,۰۰۰
هتل شروود دیریمز
U.ALL ۹,۱۹۰,۰۰۰ ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ ۵,۵۹۰,۰۰۰
هتل بلیس دلوکس
U.ALL ۹,۵۹۰,۰۰۰ ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ ۵,۵۹۰,۰۰۰
هتل آدالیا الیت لارا
B.B ۱۰,۱۹۰,۰۰۰ ۱۲,۸۹۰,۰۰۰ ۵,۵۹۰,۰۰۰
ریکسوس داون تاون آنتالیا
U.ALL ۱۰,۲۹۰,۰۰۰ ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ ۵,۵۹۰,۰۰۰
ریکسوس سان گیت آنتالیا
B.B ۱۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱۵,۵۹۰,۰۰۰ ۵,۵۹۰,۰۰۰
هتل کورنلیا دیلاکس ریزورت بلک
U.ALL ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱۵,۰۹۰,۰۰۰ ۵,۵۹۰,۰۰۰
هتل رویال سگینوس آنتالیا
U.ALL ۱۱,۷۹۰,۰۰۰ ۱۴,۸۹۰,۰۰۰ ۵,۵۹۰,۰۰۰
تایتانیک دلوکس آنتالیا
U.ALL ۱۲,۲۹۰,۰۰۰ ۱۵,۵۹۰,۰۰۰ ۵,۵۹۰,۰۰۰
هتل دلفین امپریال آنتالیا
U.ALL ۱۲,۶۹۰,۰۰۰ ۱۶,۱۹۰,۰۰۰ ۵,۵۹۰,۰۰۰
هتل تایتانیک مردان پالاس
U.ALL ۱۲,۷۹۰,۰۰۰ ۱۶,۳۹۰,۰۰۰ ۵,۵۹۰,۰۰۰
هتل ریکسوس پریمیوم آنتالیا
U.ALL ۱۳,۸۹۰,۰۰۰ ۱۹,۶۹۰,۰۰۰ ۵,۵۹۰,۰۰۰
هتل رگنوم کاریا
U.ALL ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ ۵,۵۹۰,۰۰۰
هتل مکس رویال گلف بلک آنتالیا
U.ALL ۱۹,۲۹۰,۰۰۰ ۲۶,۱۹۰,۰۰۰ ۵,۵۹۰,۰۰۰
تور آنتالیا پرواز سان اکسپرس 1399
شروع قيمت از:
۷,۱۹۰,۰۰۰ريال
مقاصد: آنتالیا
هتل: 4 ستاره
اطلاعات بيشتر رزرو

تور های مشابه

شروع سفر ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸
6 شب و 7 روز
پایان سفر ۰۵ / ۰۱ / ۱۳۹۹
شروع قیمت از:
۷/۱۹۰/۰۰۰ ريال
شروع سفر ۰۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸
6 شب و 7 روز
پایان سفر ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸
شروع قیمت از:
۲/۱۹۰/۰۰۰ ريال
شروع سفر ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۸
6 شب و 7 روز
پایان سفر ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۸
شروع قیمت از:
۳/۶۹۰/۰۰۰ ريال
شروع سفر ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸
6 شب و 7 روز
پایان سفر ۰۶ / ۰۱ / ۱۳۹۹
شروع قیمت از:
۴/۹۹۰/۰۰۰ ريال
شروع سفر ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۸
6 شب و 7 روز
پایان سفر ۰۴ / ۰۱ / ۱۳۹۹
شروع قیمت از:
۴/۹۹۰/۰۰۰ ريال