تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس

23-11 کاروان

1-12 کاروان

خدمات
6 شب و 7 روز
بیمه
گشت شهری
راهنمای تور
برنامه سفر
مدارک مورد نياز
گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار<br>
بيشتر
تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس
نام خدمات 2تخته (هر نفر) 1 تخته کودک 2 تا 6 سال توضیحات
بلکن آنتالیا
ALL ۳,۶۹۰,۰۰۰ ۴,۰۹۰,۰۰۰ ۳,۳۹۰,۰۰۰
هتل سندر آنتالیا
ALL ۴,۲۹۰,۰۰۰ ۵,۰۹۰,۰۰۰ ۳,۳۹۰,۰۰۰
هتل پورتو بلو ریزورت اند اسپا آنتالیا
U.ALL ۴,۸۹۰,۰۰۰ ۵,۷۹۰,۰۰۰ ۳,۳۹۰,۰۰۰
گرند پارک لارا آنتالیا
ALL ۴,۸۹۰,۰۰۰ ۵,۹۹۰,۰۰۰ ۳,۳۹۰,۰۰۰
هتل کلاب سارا
U.ALL ۵,۲۹۰,۰۰۰ ۶,۵۹۰,۰۰۰ ۳,۳۹۰,۰۰۰
هتل آستریا کرملین پالاس آنتالیا
U.ALL ۵,۳۹۰,۰۰۰ ۶,۷۹۰,۰۰۰ ۳,۳۹۰,۰۰۰
هتل کایا بلک
U.ALL ۵,۶۹۰,۰۰۰ ۷,۰۹۰,۰۰۰ ۳,۳۹۰,۰۰۰
هتل اسپایس آنتالیا
U.ALL ۵,۹۹۰,۰۰۰ ۷,۴۹۰,۰۰۰ ۳,۳۹۰,۰۰۰
دلفین بی گرند آنتالیا
U.ALL ۶,۰۹۰,۰۰۰ ۷,۵۹۰,۰۰۰ ۳,۳۹۰,۰۰۰
هتل رویال هالیدی آنتالیا
U.ALL ۶,۳۹۰,۰۰۰ ۸,۰۹۰,۰۰۰ ۳,۳۹۰,۰۰۰
تایتانیک دلوکس آنتالیا
U.ALL ۶,۴۹۰,۰۰۰ ۸,۱۹۰,۰۰۰ ۳,۳۹۰,۰۰۰
هتل دلفین امپریال آنتالیا
U.ALL ۶,۶۹۰,۰۰۰ ۸,۵۹۰,۰۰۰ ۳,۳۹۰,۰۰۰
هتل سوئنو گلف آنتالیا
U.ALL ۶,۶۹۰,۰۰۰ ۸,۵۹۰,۰۰۰ ۳,۳۹۰,۰۰۰
هتل سلکتیوم لاکچری آنتالیا
U.ALL ۷,۰۹۰,۰۰۰ ۹,۴۹۰,۰۰۰ ۳,۳۹۰,۰۰۰
ریکسوس پریمیوم بلک
U.ALL ۷,۳۹۰,۰۰۰ ۹,۵۹۰,۰۰۰ ۳,۳۹۰,۰۰۰
هتل کالیستا لاکچری آنتالیا
U.ALL ۷,۵۹۰,۰۰۰ ۹,۷۹۰,۰۰۰ ۳,۳۹۰,۰۰۰
هتل کایا پلازو گلف بلک
U.ALL ۸,۰۹۰,۰۰۰ ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ ۳,۳۹۰,۰۰۰
هتل مکس رویال گلف بلک آنتالیا
U.ALL ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ ۱۷,۳۹۰,۰۰۰ ۳,۳۹۰,۰۰۰
تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس
شروع قيمت از:
۳,۶۹۰,۰۰۰ ريال
مقاصد: آنتالیا
هتل: 4 ستاره
اطلاعات بيشتر رزرو

تور های مشابه

شروع سفر ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸
6 شب و 7 روز
پایان سفر ۰۵ / ۰۱ / ۱۳۹۹
شروع قیمت از:
۷/۱۹۰/۰۰۰ ريال
شروع سفر ۰۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸
6 شب و 7 روز
پایان سفر ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸
شروع قیمت از:
۲/۱۹۰/۰۰۰ ريال
شروع سفر ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۸
6 شب و 7 روز
پایان سفر ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۸
شروع قیمت از:
۳/۶۹۰/۰۰۰ ريال
شروع سفر ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸
6 شب و 7 روز
پایان سفر ۰۶ / ۰۱ / ۱۳۹۹
شروع قیمت از:
۴/۹۹۰/۰۰۰ ريال
شروع سفر ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۸
6 شب و 7 روز
پایان سفر ۰۴ / ۰۱ / ۱۳۹۹
شروع قیمت از:
۴/۹۹۰/۰۰۰ ريال