دنبالمون کنید:
Top
تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس

۱۳۹۸ / ۰۷ / ۰۶
۱۳۹۸ / ۰۷ / ۱۲
 • مدت اقامت :
 • خدمات آژانس :
  بلیط رفت و برگشت | ترانسفر فرودگاهی | اقامت درهتل به مدت 6 شب و 7 روز | راهنمای فارسی زبان | بیمه مسافرتی |
 • مدارک لازم :
  داشتن پاسپورت با 7 ماه اعتبار الزامیست
 • حداکثر بار :
  30   کیلو گرم
 • امکانات تور:
  بیمه
  راهنمای تور
  گشت شهری
  ترانسفر فرودگاهی
 • برنامه سفر:

  رفت : 6 مهر مرداد 98

  برگشت : 12 مهر 98

   

قیمت تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس

نام خدمات ۲ تخته (هر نفر) ۱ تخته کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال نوزاد توضيحات
هتل
Belkon hotel

ALL ۶/۰۱۵/۰۰۰ ۸/۲۳۵/۰۰۰ ۵/۵۰۰/۰۰۰ ۴/۴۹۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۶/۰۱۵/۰۰۰
1 تخته :
۸/۲۳۵/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۵/۵۰۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۴/۴۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۴۰۰/۰۰۰
lara hadrianus

ALL ۶/۰۸۰/۰۰۰ ۸/۳۴۰/۰۰۰ ۵/۵۰۰/۰۰۰ ۴/۴۹۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۶/۰۸۰/۰۰۰
1 تخته :
۸/۳۴۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۵/۵۰۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۴/۴۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۴۰۰/۰۰۰
nazar beach

ALL ۶/۲۸۰/۰۰۰ ۸/۶۶۵/۰۰۰ ۵/۵۰۰/۰۰۰ ۴/۴۹۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۶/۲۸۰/۰۰۰
1 تخته :
۸/۶۶۵/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۵/۵۰۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۴/۴۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۴۰۰/۰۰۰
imperial sunland hotel

U.ALL ۷/۹۹۵/۰۰۰ ۱۲/۳۲۵/۰۰۰ ۶/۰۵۰/۰۰۰ ۴/۴۹۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۷/۹۹۵/۰۰۰
1 تخته :
۱۲/۳۲۵/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۶/۰۵۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۴/۴۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۴۰۰/۰۰۰
Kervansaray Lara

U.ALL ۸/۵۹۰/۰۰۰ ۱۲/۴۴۵/۰۰۰ ۶/۳۴۵/۰۰۰ ۴/۴۹۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۸/۵۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۱۲/۴۴۵/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۶/۳۴۵/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۴/۴۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۴۰۰/۰۰۰
orange county

U.ALL ۹/۷۱۰/۰۰۰ ۱۷/۳۴۰/۰۰۰ ۶/۹۰۵/۰۰۰ ۴/۴۹۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۹/۷۱۰/۰۰۰
1 تخته :
۱۷/۳۴۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۶/۹۰۵/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۴/۴۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۴۰۰/۰۰۰
crystal waterworld

U.ALL ۹/۸۴۵/۰۰۰ ۱۷/۶۳۰/۰۰۰ ۶/۹۷۵/۰۰۰ ۴/۴۹۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۹/۸۴۵/۰۰۰
1 تخته :
۱۷/۶۳۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۶/۹۷۵/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۴/۴۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۴۰۰/۰۰۰
Baia Lara Hotel

U.ALL ۱۱/۱۶۵/۰۰۰ ۱۶/۶۶۰/۰۰۰ ۷/۶۳۵/۰۰۰ ۴/۴۹۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۱۱/۱۶۵/۰۰۰
1 تخته :
۱۶/۶۶۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۷/۶۳۵/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۴/۴۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۴۰۰/۰۰۰
Delphin palace

U.ALL ۱۳/۰۱۰/۰۰۰ ۱۹/۶۸۰/۰۰۰ ۸/۵۵۵/۰۰۰ ۴/۴۹۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۱۳/۰۱۰/۰۰۰
1 تخته :
۱۹/۶۸۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۸/۵۵۵/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۴/۴۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۴۰۰/۰۰۰
Delphin Imperial Lara

U.ALL ۱۴/۳۳۰/۰۰۰ ۲۱/۸۴۰/۰۰۰ ۹/۲۱۵/۰۰۰ ۴/۴۹۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۱۴/۳۳۰/۰۰۰
1 تخته :
۲۱/۸۴۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۹/۲۱۵/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۴/۴۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۴۰۰/۰۰۰
rixos sungate

U.ALL ۱۶/۴۴۵/۰۰۰ ۳۰/۶۸۵/۰۰۰ ۱۰/۲۷۵/۰۰۰ ۴/۴۹۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۱۶/۴۴۵/۰۰۰
1 تخته :
۳۰/۶۸۵/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۱۰/۲۷۵/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۴/۴۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۴۰۰/۰۰۰