دنبالمون کنید:
Top
تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس

۱۳۹۸ / ۱۱ / ۲۴
۱۳۹۸ / ۱۱ / ۳۰
 • مدت اقامت :
 • خدمات آژانس :
  بلیط رفت و برگشت
  6 شب اقامت در هتل
  ترانسفر فرودگاهی
  تورلیدر فارسی زبان
  بیمه مسافرتی
 • مدارک لازم :
  گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 • حداکثر بار :
  30   کیلو گرم
 • امکانات تور:
  بیمه
  راهنمای تور
  گشت شهری
  ترانسفر فرودگاهی
 • برنامه سفر:

  نرخ کودک زیر 2 سال : 400/000 تومان

  رفت : 24 بهمن 98 ساعت 4:45

  برگشت : 30 بهمن 98 ساعت 00:00

قیمت تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس

نام خدمات ۲ تخته (هر نفر) ۱ تخته کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال توضيحات
هتل
Belkon hotel

ALL ۳/۱۹۰/۰۰۰ ۳/۵۹۰/۰۰۰ ۳/۱۹۰/۰۰۰ ۲/۸۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۳/۱۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۳/۵۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۳/۱۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۲/۸۹۰/۰۰۰
hotel Cender

ALL ۳/۷۹۰/۰۰۰ ۴/۵۹۰/۰۰۰ ۳/۱۹۰/۰۰۰ ۲/۸۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۳/۷۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۴/۵۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۳/۱۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۲/۸۹۰/۰۰۰
Porto Bello Hotel Resort & Spa

U.ALL ۴/۳۹۰/۰۰۰ ۵/۲۹۰/۰۰۰ ۳/۴۹۰/۰۰۰ ۲/۸۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۴/۳۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۵/۲۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۳/۴۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۲/۸۹۰/۰۰۰
Grand Park Lara

ALL ۴/۳۹۰/۰۰۰ ۵/۴۹۰/۰۰۰ ۳/۴۹۰/۰۰۰ ۲/۸۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۴/۳۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۵/۴۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۳/۴۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۲/۸۹۰/۰۰۰
club sera hotel

U.ALL ۴/۷۹۰/۰۰۰ ۶/۰۹۰/۰۰۰ ۳/۶۹۰/۰۰۰ ۲/۸۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۴/۷۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۶/۰۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۳/۶۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۲/۸۹۰/۰۰۰
asteria kremlin palace

U.ALL ۴/۸۹۰/۰۰۰ ۶/۲۹۰/۰۰۰ ۳/۶۹۰/۰۰۰ ۲/۸۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۴/۸۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۶/۲۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۳/۶۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۲/۸۹۰/۰۰۰
Kaya Belek

U.ALL ۵/۱۹۰/۰۰۰ ۶/۵۹۰/۰۰۰ ۳/۸۹۰/۰۰۰ ۲/۸۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۵/۱۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۶/۵۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۳/۸۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۲/۸۹۰/۰۰۰
Spice Hotel

U.ALL ۵/۴۹۰/۰۰۰ ۶/۹۹۰/۰۰۰ ۳/۹۹۰/۰۰۰ ۲/۸۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۵/۴۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۶/۹۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۳/۹۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۲/۸۹۰/۰۰۰
delfin be grand

U.ALL ۵/۵۹۰/۰۰۰ ۷/۰۹۰/۰۰۰ ۴/۰۹۰/۰۰۰ ۲/۸۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۵/۵۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۷/۰۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۴/۰۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۲/۸۹۰/۰۰۰
royal holiday

U.ALL ۵/۸۹۰/۰۰۰ ۷/۵۹۰/۰۰۰ ۴/۱۹۰/۰۰۰ ۲/۸۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۵/۸۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۷/۵۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۴/۱۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۲/۸۹۰/۰۰۰
titanic deluxe

U.ALL ۵/۹۹۰/۰۰۰ ۷/۶۹۰/۰۰۰ ۴/۲۹۰/۰۰۰ ۲/۸۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۵/۹۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۷/۶۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۴/۲۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۲/۸۹۰/۰۰۰
Delphin Imperial Lara

U.ALL ۶/۱۹۰/۰۰۰ ۸/۰۹۰/۰۰۰ ۴/۳۹۰/۰۰۰ ۲/۸۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۶/۱۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۸/۰۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۴/۳۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۲/۸۹۰/۰۰۰
Sueno Hotels Deluxe Belek

U.ALL ۶/۱۹۰/۰۰۰ ۸/۰۹۰/۰۰۰ ۴/۳۹۰/۰۰۰ ۲/۸۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۶/۱۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۸/۰۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۴/۳۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۲/۸۹۰/۰۰۰
selectum luxury

U.ALL ۶/۵۹۰/۰۰۰ ۸/۹۹۰/۰۰۰ ۴/۵۹۰/۰۰۰ ۲/۸۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۶/۵۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۸/۹۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۴/۵۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۲/۸۹۰/۰۰۰
Rixos Premium Belek

U.ALL ۶/۸۹۰/۰۰۰ ۹/۰۹۰/۰۰۰ ۴/۶۹۰/۰۰۰ ۲/۸۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۶/۸۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۹/۰۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۴/۶۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۲/۸۹۰/۰۰۰
Calista luxury

U.ALL ۷/۰۹۰/۰۰۰ ۹/۲۹۰/۰۰۰ ۴/۷۹۰/۰۰۰ ۲/۸۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۷/۰۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۹/۲۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۴/۷۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۲/۸۹۰/۰۰۰
Kaya Palazzo Golf Resort

U.ALL ۷/۵۹۰/۰۰۰ ۱۰/۰۹۰/۰۰۰ ۵/۰۹۰/۰۰۰ ۲/۸۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۷/۵۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۱۰/۰۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۵/۰۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۲/۸۹۰/۰۰۰
Max Royal

U.ALL ۱۱/۴۹۰/۰۰۰ ۱۶/۸۹۰/۰۰۰ ۶/۹۹۰/۰۰۰ ۲/۸۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۱۱/۴۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۱۶/۸۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۶/۹۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۲/۸۹۰/۰۰۰