تور میلان

امکانات تور
تور گروهی ایتالیا + سوئیس + فرانسه ویژه زمستان 98
7 روز
بیمه
گشت شهری
خدمات ویزا
پرواز رفت
۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۸
پرواز برگشت
۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸
قيمت :
0
تور گروهی ایتالیا + سوئیس + لیختن اشتاین + آلمان + اتریش ویژه نوروز 99
12 روز
بیمه
گشت شهری
خدمات ویزا
پرواز رفت
۰۵ / ۰۱ / ۱۳۹۹
پرواز برگشت
۲۰ / ۰۱ / ۱۳۹۹
قيمت :
0
تور اقتصادی 5 روز میلان ویژه نوروز 99
4 شب و 5 روز
بیمه
خدمات ویزا
پرواز رفت
۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸
پرواز برگشت
۰۷ / ۰۱ / ۱۳۹۹
قيمت :
0
تور اقتصادی 7 روز میلان ویژه زمستان98
7شب و 8روز
بیمه
خدمات ویزا
پرواز رفت
۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸
پرواز برگشت
۰۹ / ۱۲ / ۱۳۹۸
قيمت :
0
تور اقتصادی 5 روز میلان ویژه زمستان 98
4 شب و5 روز
بیمه
خدمات ویزا
پرواز رفت
۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۸
پرواز برگشت
۰۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸
قيمت :
0