دنبالمون کنید:
Top
ترکیه

قونیه شهر عشق و عرفان است، شهری که به دلیل وجود آرامگاه حضرت مولانا در آن از محبوبیت خاصی بین عموم مردم ...