حمام های حرارتی در آبانتوبانی Tbilisi Sulphur Baths

حمام‌های حرارتی آبانتوبانی از دیگر جاذبه‌های گردشگری تفلیس است که به علت وجود چشمه‌های آب گرم طبیعی در این نواحی ظاهر شده‌اند. در آن زمان حدود 63 حمام در این منطقه وجود داشته که اکنون تنها 5 حمام با سطوح مختلف قابل رویت است. در گذشته در این منطقه حمام‌هایی در ارتفاع جاده ابریشم وجود داشته‌اند که از شهرت ویژه‌ای در این شهر برخوردار بوده و هستند و همچنین جشن‌ها و مراسم‌های شادی برگزار می‌شده که تنها مخصوص درمان بیماری‌های فیزیکی نبوده است.

حمام‌های حرارتی آبانتوبانی از دیگر جاذبه‌های گردشگری تفلیس است که به علت وجود چشمه‌های آب گرم طبیعی در این نواحی ظاهر شده‌اند. در آن زمان حدود 63 حمام در این منطقه وجود داشته که اکنون تنها 5 حمام با سطوح مختلف قابل رویت است.
در گذشته در این منطقه حمام‌هایی در ارتفاع جاده ابریشم وجود داشته‌اند که از شهرت ویژه‌ای در این شهر برخوردار بوده و هستند و همچنین جشن‌ها و مراسم‌های شادی برگزار می‌شده که تنها مخصوص درمان بیماری‌های فیزیکی نبوده است.


قدمت این حمام‌ها به 1500 سال پیش بازمی‌گردد اما امروزه همچنان از این حمام‌ها استفاده می‌شود و می‌توان از حمام عمومی و محلی استفاده کرد.
این حمام‌ها در زمان امپراطوری روسیه چهره‌های مشهوری نظیر پوشکین و دوماس را در خود دیده‌اند.