دنبالمون کنید:
Top
تور بدروم با پرواز ماهان

تور بدروم با پرواز ماهان

۱۳۹۸ / ۰۶ / ۰۸
۱۳۹۸ / ۰۶ / ۱۵
 • مدت اقامت :
 • خدمات آژانس :
  بلیط رفت و برگشت | اقامت در هتل با صبحانه | ترانسفر فرودگاهی | بیمه مسافرتی | راهنمای فارسی زبان |
 • مدارک لازم :
  گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
 • حداکثر بار :
  30   کیلو گرم
 • امکانات تور:
  بیمه
  راهنمای تور
  گشت شهری
  ترانسفر فرودگاهی
 • برنامه سفر:

  رفت : 8 شهریور 98 ساعت 00:40

  برگشت : 15 شهریور 98 ساعت 3:40

قیمت تور بدروم با پرواز ماهان

نام خدمات ۲ تخته (هر نفر) ۱ تخته کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال نوزاد توضيحات
هتل
Tenda hotel

ALL ۶/۰۵۰/۰۰۰ ۸/۹۳۵/۰۰۰ ۴/۷۱۰/۰۰۰ ۳/۰۹۰/۰۰۰ ۲۹۵/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۶/۰۵۰/۰۰۰
1 تخته :
۸/۹۳۵/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۴/۷۱۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۳/۰۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۲۹۵/۰۰۰
YELKEN HOTEL BODRUM

ALL ۷/۸۴۵/۰۰۰ ۹/۸۷۰/۰۰۰ ۵/۵۶۵/۰۰۰ ۳/۰۹۰/۰۰۰ ۲۹۵/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۷/۸۴۵/۰۰۰
1 تخته :
۹/۸۷۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۵/۵۶۵/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۳/۰۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۲۹۵/۰۰۰
bodrum by paramount hotel

ALL ۸/۲۳۵/۰۰۰ ۱۰/۴۹۵/۰۰۰ ۵/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۰۹۰/۰۰۰ ۲۹۵/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۸/۲۳۵/۰۰۰
1 تخته :
۱۰/۴۹۵/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۵/۸۰۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۳/۰۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۲۹۵/۰۰۰
Sun Dance resort

U.ALL ۹/۸۷۰/۰۰۰ ۱۷/۵۱۵/۰۰۰ ۶/۵۸۰/۰۰۰ ۳/۰۹۰/۰۰۰ ۲۹۵/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۹/۸۷۰/۰۰۰
1 تخته :
۱۷/۵۱۵/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۶/۵۸۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۳/۰۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۲۹۵/۰۰۰
YASMIN HOTEL BODRUM

U.ALL ۱۰/۹۶۵/۰۰۰ ۱۴/۵۵۰/۰۰۰ ۷/۱۲۵/۰۰۰ ۳/۰۹۰/۰۰۰ ۲۹۵/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۱۰/۹۶۵/۰۰۰
1 تخته :
۱۴/۵۵۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۷/۱۲۵/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۳/۰۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۲۹۵/۰۰۰
BAIA HOTEL

U.ALL ۱۲/۷۶۰/۰۰۰ ۱۴/۰۸۵/۰۰۰ ۸/۰۶۰/۰۰۰ ۳/۰۹۰/۰۰۰ ۲۹۵/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۱۲/۷۶۰/۰۰۰
1 تخته :
۱۴/۰۸۵/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۸/۰۶۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۳/۰۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۲۹۵/۰۰۰
HILTON HOTEL BODRU

U.ALL ۱۸/۲۲۰/۰۰۰ ۲۵/۴۷۰/۰۰۰ ۱۰/۷۹۰/۰۰۰ ۳/۰۹۰/۰۰۰ ۲۹۵/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۱۸/۲۲۰/۰۰۰
1 تخته :
۲۵/۴۷۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۱۰/۷۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۳/۰۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۲۹۵/۰۰۰