دنبالمون کنید:
Top
تور آنتالیا باپرواز ایران ایر

تور آنتالیا باپرواز ایران ایر

۱۳۹۸ / ۰۵ / ۰۹
۱۳۹۸ / ۰۶ / ۱۶
 • مدت اقامت :
 • خدمات آژانس :
  بلیط رفت و برگشت | ترانسفر فرودگاهی | اقامت درهتل به مدت 6 شب و 7 روز | راهنمای فارسی زبان | بیمه مسافرتی |
 • مدارک لازم :
  داشتن پاسپورت با 7 ماه اعتبار الزامیست
 • حداکثر بار :
  30   کیلو گرم
 • امکانات تور:
  بیمه
  راهنمای تور
  گشت شهری
  ترانسفر فرودگاهی
 • برنامه سفر:

  رفت : 9 شهریور 98 ساعت 21:40

  برگشت : 16 شهریور 98  ساعت 1:00

   

قیمت تور آنتالیا باپرواز ایران ایر

نام خدمات ۲ تخته (هر نفر) ۱ تخته کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال نوزاد توضيحات
هتل
lara palace hotel

ALL ۵/۱۹۰/۰۰۰ ۶/۳۵۰/۰۰۰ ۴/۶۵۰/۰۰۰ ۳/۹۹۰/۰۰۰ ۲۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۵/۱۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۶/۳۵۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۴/۶۵۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۳/۹۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۲۹۰/۰۰۰
asia

ALL ۵/۶۵۰/۰۰۰ ۶/۷۹۰/۰۰۰ ۴۸/۷۵۰/۰۰۰ ۳/۹۹۰/۰۰۰ ۲۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۵/۶۵۰/۰۰۰
1 تخته :
۶/۷۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۴۸/۷۵۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۳/۹۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۲۹۰/۰۰۰
1

ALL ۶/۳۷۵/۰۰۰ ۷/۹۹۰/۰۰۰ ۵/۲۳۵/۰۰۰ ۳/۹۹۰/۰۰۰ ۲۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۶/۳۷۵/۰۰۰
1 تخته :
۷/۹۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۵/۲۳۵/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۳/۹۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۲۹۰/۰۰۰
lara hadrianus

ALL ۷/۲۵۰/۰۰۰ ۸/۸۱۵/۰۰۰ ۵/۶۶۵/۰۰۰ ۳/۹۹۰/۰۰۰ ۲۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۷/۲۵۰/۰۰۰
1 تخته :
۸/۸۱۵/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۵/۶۶۵/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۳/۹۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۲۹۰/۰۰۰
hedef resort hotel

U.ALL ۷/۵۷۵/۰۰۰ ۱۰/۳۹۰/۰۰۰ ۵/۸۳۵/۰۰۰ ۳/۹۹۰/۰۰۰ ۲۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۷/۵۷۵/۰۰۰
1 تخته :
۱۰/۳۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۵/۸۳۵/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۳/۹۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۲۹۰/۰۰۰
ramada resoret

U.ALL ۷/۹۵۰/۰۰۰ ۱۰/۶۵۰/۰۰۰ ۶/۰۵۰/۰۰۰ ۳/۹۹۰/۰۰۰ ۲۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۷/۹۵۰/۰۰۰
1 تخته :
۱۰/۶۵۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۶/۰۵۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۳/۹۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۲۹۰/۰۰۰
Kervansaray Lara

U.ALL ۹/۷۰۰/۰۰۰ ۱۲/۵۷۰/۰۰۰ ۶/۹۰۰/۰۰۰ ۳/۹۹۰/۰۰۰ ۲۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۹/۷۰۰/۰۰۰
1 تخته :
۱۲/۵۷۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۶/۹۰۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۳/۹۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۲۹۰/۰۰۰
orange county

U.ALL ۱۰/۵۴۰/۰۰۰ ۱۶/۹۹۰/۰۰۰ ۷/۳۱۵/۰۰۰ ۳/۹۹۰/۰۰۰ ۲۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۱۰/۵۴۰/۰۰۰
1 تخته :
۱۶/۹۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۷/۳۱۵/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۳/۹۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۲۹۰/۰۰۰
Grand Park Lara

U.ALL ۱۰/۵۵۰/۰۰۰ ۱۴/۴۵۰/۰۰۰ ۷/۳۱۵/۰۰۰ ۳/۹۹۰/۰۰۰ ۲۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۱۰/۵۵۰/۰۰۰
1 تخته :
۱۴/۴۵۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۷/۳۱۵/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۳/۹۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۲۹۰/۰۰۰
crystal waterworld

U.ALL ۱۰/۸۹۰/۰۰۰ ۱۷/۶۵۰/۰۰۰ ۷/۴۸۰/۰۰۰ ۳/۹۹۰/۰۰۰ ۲۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۱۰/۸۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۱۷/۶۵۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۷/۴۸۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۳/۹۹۰/۰۰۰
نوزاد:
۲۹۰/۰۰۰